<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ørn Software

Digitalisering gjør hverdagen enklere for meg og deg

Eiendomsforvaltning

Sample HubSpot User

3. september 2021

For at et bygg skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid, kreves kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av det.

God eiendomsdrift krever at man klarer å utføre oppgavene som er nødvendig for at bygningsdeler og byggverk skal fungere som planlagt, og at man oppfyller lover og forskriftskrav. I dag forutsetter dette at du har et godt og strukturert virksomhetssystem som gir deg full oversikt.

Hva skal driftes og vedlikeholdes? Når og hvordan skal det gjøres? Hvilke ressurser og kompetanse kreves?

Et slikt virksomhetssystem kalles et FDV-system.

1. Alt på ett sted
All kommunikasjon foregår i samme sak, uavhengig av hvor saken kom fra eller oppstod. Alle parter kan kommunisere med hverandre uavhengig om ressursene dine er interne eller eksterne, og disse kan også kommunisere med dine kunder.2. Økt effektivitet
Når alle har den oppdaterte informasjonen tilgjengelig, blir det fort slutt på manuelle prosesser som tilfeldige telefoner, Post-it-lapper og andre uoversiktlige metoder. Dette kan raskt gi en besparelse på 15 til 20 prosent.3. God dokumentasjon
Sammen med bygg kommer det mye dokumentasjon du må holde styr på. Det er enkelt å ivareta og finne informasjon når den blir tatt hånd om av et godt FDV-system. Dette gir lett tilgjengelig informasjon for alle.4. Ett sted å oppdatere
Grunnlagsdata registreres ett sted og gjenbrukes i hele systemet. Det vil si at all informasjon er enkel å oppdatere, og at du unngår dobbeltregistreringer.5. Godt beslutningsgrunnlag
Samlet oversikt over all aktivitet i din eiendomsportefølje gir deg rask og god innsikt i situasjonen. Det vil også sette deg i stand til å ta gode beslutninger, med støtte i et godt datagrunnlag.6. Lett tilgjengelig
Et godt FDV-system kommer med håndholdte verktøy for dine ansatte som er på farten, og mer avanserte systemer for dine medarbeidere som trenger detaljert innsikt og avanserte funksjoner.7. Full kontroll
Det er mye som er lovpålagt, og andre nødvendige oppgaver du har behov for å ha kontroll på til enhver tid. Et godt FDV-system gjør at du alltid er oppdatert, og har full styring når tilsynsmyndigheter eller andre kommer på kontroll.8. God kundeservice
Dine kunder, leietakere og andre som benytter bygningene, får en egen kommunikasjonskanal hvor de kan se status og fremdrift i sakene sine. Samtidig vil de få oversikt over all kommunikasjon med deg og dine medarbeidere.9. Alltid oppdatert
Innholdet oppdateres fortløpende, og informasjonen legges inn via apper, nettside eller direkte i programvaren.Les mer i vår gratis sjekkliste “Trenger du et nytt FDV-system?” om hvorfor du behøver et moderne og brukervennlig FDV-system.

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.

Siste nytt fra Ørn

oktober 7, 2021

Slik gjør du
Les mer

september 3, 2021

Continued growth in Q2 2021
Les mer

september 3, 2021

Digitalisering gjør hverdagen enklere for meg og deg
Les mer