<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5 gode grunner til at renholdet bør digitaliseres

5 gode grunner til at renholdet bør digitaliseres

Eiendomsforvaltning

Nora Johanne Klungseth

Vi har listet opp 5 gode grunner til hvorfor du bør digitalisere renholdet ditt.

Renholdet er på full fart inn i fremtiden,  og flere tradisjonelle yrker står ved et veiskille. Skal de hoppe på Internet of Things (IoT) eller skal de fortsette som før og risikere å havne bakpå?

Vi mener at det er mange fordeler ved å hoppe på den store bølgen og under har vi 5 gode grunner til at renholdsyrket bør digitaliseres.

1. Enklere å jobbe i team

Ved å bruke digitale verktøy som gir deg en god oversikt på hvilke oppgaver som skal utføres, hvem gjør hva og status på disse, så slipper man å lure på, gå for sjekke og lete etter renholdspersonale. Med dagens teknologi kan man enkelt sjekke status i verktøyet og om nødvendig, sette inn ressurser der det er behov.

2. Du jobber mer effektivt

Ved hjelp av digitale verktøy så kan man enklere sette opp planer, estimere tidsbruk og følge gode standarder. Det er raskt og effektiv å tilegne personale oppgaver i henhold til planer og status på oppgavene er alltid oppdatert.

3. Bedre oppfølging av renholdet

Ved gode verktøy så kan man på en bedre måte sørge for at alle får de beskjeder de trenger. Ved å definere hva som skal gjøres, hvilke verktøy som skal brukes og hvor lang tid som man ideelt skal bruke, så sikrer man seg at alle blir fulgt opp og får de beskjeder som trengs for å utføre renholdet.

4. Alle får bedre oversikt

Ved å digitalisere renholdet og ta i bruk gode verktøy så gir man alle involverte en mye bedre oversikt på alt som skal gjøres. Renholdere får god oversikt over hva som skal gjøres, hvor renholdet skal utføres og ens egen status på alle oppgaver. Renholdsledere får full oversikt på alle renholdere, deres status på alle oppgaver og kan enkelt flytte ressurser der det er størst behov.

5. Du får en lettere arbeidshverdag

Ved å ta i bruk digitale verktøy til renholdet så får man en lettere hverdag i form av at man får mindre unødvendig gåing, man når raskt ut til alle og man kommuniserer mye mer effektivt.

Et eksempel til etterfølge

Renholderne ved Nord-Østerdal Vidergående skole har tatt i bruk vår renholdsfunksjon og her kan du lese hvordan dette på en positiv måte har påvirket deres arbeidshverdag.

 

Tungt arbeide

Renhold er et tungt arbeide og ved hjelp av gode verktøy kan det bli en mye lettere hverdag for renholdere. Det blir lettere å planlegge, lettere å hjelpe hverandre, det blir mindre unødvendig gåing og kanskje moderne teknologi kan hjelpe til med å få en bedre status på renholdsyrket.

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.