<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Byggdrifter: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

Byggdrifter: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

Eiendomsdrift

Terje Uttian

Siden du er godt kjent med bygget, har du kanskje noen målere du følger ekstra nøye med på.

I en tidligere bloggartikkel så vi på hva et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) er, og hva som er de tre hovedformålene med et slikt system.

I dagens innlegg går vi gjennom hvordan byggdrifter/vaktmester bruker et EMOS mest effektivt i den operative hverdagen.

 

Energioppfølging i praksis

Det viktigste med hensyn til energi- og miljøoppfølging er at man setter av en liten luke en fast dag i uka, hvor man går inn på systemet og sjekker om ting ser i orden ut. Dette er det vi kaller energioppfølging. Da setter du deg ned ved PC-en og kikker på forbruket for bygget (el, fjernvarme, osv.)

Grafen for den siste uken, de siste to uker, siste tre uker, ser den fornuftig ut på overordnet nivå? Det vil si at du ikke har en mandag der du plutselig har skyhøyt forbruk, eller en onsdag der forbruket plutselig er unormalt lavt. Dette bidrar til at du får helikopterperspektivet på bygget ditt.

 

1. Se på enkeltmålere og grupper av målere

Siden du er godt kjent med bygget, har du kanskje noen målere du følger ekstra nøye med på. På dette stadiet i energioppfølgingen henter du fram enkeltmålere og ser hvordan de har oppført seg den siste uka.

Er det som forventet, eller er det noe som ikke stemmer? Er det noe avvik som gjør at ting har skrudd seg på til feil tidspunkt, eller ikke skrudd seg av når det skulle? Har det ikke oppført seg riktig med hensyn til temperaturen? Og så gjør du en avsjekk ned på enkeltmålere.

I neste steg kan det være at du henter opp noen målere du har gruppert, for å se hvordan de har oppført seg for den gruppen av målere. Hvis du f.eks. har flere målere som går på én leietaker, kan det hende at du har tredelt en gruppe på det. Du henter så opp den gruppen og sjekker der på samme måte.

 

2. Loggfør for driftshistorikk

Hvis alt er i orden, går du typisk inn i en logg og sier at alt er sjekket, og alt ser OK ut. Eller hvis det er slik at ventilasjonsanlegget ikke har vært avskrudd i perioder, så kan det ha en spesifikk årsak, f.eks. at det har vært døgndrift i noen kontorlokaler fordi de har revisorer og det er travelt i mars. Og at forklaringen på det høyere forbruket i de to ukene i mars ligger der.

Ved at du har dette logget vil du om et halvt år huske hvorfor det så rart ut, og andre medarbeidere vil forstå sammenhengen.

 

3. Sjekk vann- og strømforbruk

Siste steg i energioppfølgingen består av å sjekke forbruket av vann og strøm.

Hvordan har vannforbruket oppført seg den siste uken? Hvis f.eks. et toalett står og renner, eller det er et rørbrudd i bakken, da vil vannforbruket kunne være for høyt.

Hva er det høyeste strømforbruket den siste uken? Er effekttallet for høyt, kan det tyde på at dere har noen innstillinger som ikke er gode, at alt skrur seg på samtidig og gir skyhøy effekt.

Dette er de tre viktigste stegene i bruk av energioppfølgingssystemet. Hvis bygget er “friskt”, er det bare å lukke EOS-en og gjenta prosedyren neste uke. Hvis det er noe som må følges opp videre, sørger du for at det blir arbeidsoppgaver du tar hånd om selv eller delegerer til andre.

I neste innlegg tar vi for oss hvordan du som eiendomssjef bruker et energi- og miljøoppfølgingssystem på en slik måte at man går fra å feilsøke til å optimalisere driften.

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.