<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Derfor forventer yngre ansatte et FDV-system

Derfor forventer yngre ansatte et FDV-system

Alle blogginnlegg

Annette Norderhaug

Yngre ansatte forventer å kunne jobbe digitalt med Facility Management. Les mer om hvorfor digital teknologi er essensiell i rekrutteringen av millennials.

Det er mange grunner til å jobbe digitalt med drift av eiendom. Generasjonsskiftet som pågår i arbeidsmarkedet, er én av dem. 

Millennials – som er generasjonen født etter 1980 – er på full fart inn i eiendomsbransjen. Disse unge arbeidstakere forventer å kunne bruke samme digitale verktøy på jobb som de gjør på privaten – smarttelefon og nettbrett. 

 

Fortroppen for innovasjon i Facility Management

En undersøkelse publisert av International Facility Management Association (IFMA) og Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) viser at FM-bransjen står overfor et betydelig behov for å tiltrekke digitale hoder i millenniumsgenerasjonen.

Det er generasjon “connected” som kommer til å stå i bresjen for å høste digitaliseringens frukter i eiendomsdriften. Fremtidens FM-ere er datadrevne og krever smarte løsninger som spiller sømløst sammen. Teknologien er en integrert del av dem, og mobilen er deres plattform. Og de kommer til å gjøre næringen til et langt mer forlokkende karrierevalg for unge.

 

Også fremtidens kunder forventer digitale løsninger

Det er blitt sagt om fremtidens kunder at de er heldigitale fra fødselen av. De bruker telefonen til alt – unntatt til å ringe. De betrakter det som dårlig service dersom de må snakke med noen. De forventer å finne deg digitalt, og de forventer at ting skjer ​nå.

 

Digital teknologi er et rekrutteringsverktøy

Tilgang til ny teknologi er avgjørende for å rekruttere yngre arbeidstakere, ifølge en undersøkelse utført av PwC. Dersom din virksomhet ikke har tatt i bruk et FDV-system, har dere ikke digitale løsninger som er attraktive og fleksible nok for de digitale hodene dere ønsker å kapre for å holde dere et skritt foran konkurrentene

 

fdv-system

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.