<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette gir deg kontroll over tilstanden på maskiner og utstyr

Dette gir deg kontroll over tilstanden på maskiner og utstyr

Ole Jørgen Aarvik

Det er krevende å ha full kontroll på maskinparkens helsetilstand. Med smart vedlikeholdsstyring lykkes du med det!

Her om dagen kunne man lese i avisa at NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda fra høsten 2020 av skal tilby en felles mastergrad i helseledelse.

I en pressemelding skriver de at “helse- og sosialtjenesten er preget av stadige krav om reformer, endring, omorganisering, innovasjon og effektivisering. Master i helseledelse skal kvalifisere kandidater til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte”.

Dette får meg til å tenke: Burde vi hatt noe tilsvarende for vedlikeholdsledelse? Maskiner har nemlig også helse!

Mastergrad i maskinhelseledelse – smak på den!

Heldigvis trenger vi ikke mastergrad for å ha kontroll på helsen til maskinparken. Men vi må ha kontroll på tingenes tilstand, og hvordan får vi det ...?

Glad for at du spør!

 

Stadig bedre måling av helsetilstanden

Hvordan står det til med helsen din?

For å få noen svar på det, tar du gjerne en blodprøve. Det utelukker ikke andre skjulte lidelser, men likevel, det gir noen gode svar!

Vi kan ikke ta blodprøve hver dag, eller i så vidt spekter at alt kan utelukkes på daglig basis. Ikke er det bra heller!

Men, vi kan overvåke deler av kroppen på daglig/kontinuerlig basis. Insulinnivå, pacemaker, you name it.

Slik er det også med maskiner og utstyr! Vi kan ikke skru/sjekke eller diagnostisere på daglig basis, og i hvert fall ikke alle komponenter.

MEN!!! The game is changing!

Vi får stadig flere metoder!

Parallellene mellom menneskets og maskiners helse er mange, også når det gjelder teknologiutviklingen. Ifølge nettstedet forskning.no er det ikke lenge før vi får sensorer plassert i kroppen for å avlevere måleresultater som hjerterate og blodtrykk til helsepersonell.

Innenfor vedlikehold er slik instrumentering allerede dagligdags for de beste i klassen.

 

Få på plass et vedlikeholdsprogram

Siden tidenes morgen har vi blitt nødt til å prioritere! Hva skal vi bruke den 10-kroningen til i godtebutikken?

Hva skal vi bruke den 100 000-lappen til i vedlikeholdssammenheng?

Inspisere det viktigste, det mest kritiske, det dyreste?

Med et vedlikeholdsprogram både samler du informasjon, helsedata, diagnoser, feiltyper, årsaker, slik at du får et godt grunnlag til å vurdere tiltak!

Utnytter du i tillegg mulighetene som ligger i digitalisering, tar du tøylene på fremtidens vedlikeholdsstyring.

Se der – slik får du kontroll på tingenes tilstand!

God helse på maskiner og utstyr, over tid, det tilsier et godt vedlikehold!

AMEN!!!

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.