<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Eiendomssjef: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

Eiendomssjef: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

Alle blogginnlegg

Terje Uttian

I dette innlegget ser vi nærmere på hvordan du som eiendomssjef bør bruke et EMOS. Finn virksomhetenes optimale energibruk, avdekk avvik og feil, og beregn klimautslipp.

Vi har skrevet om hvordan man som byggdrifter gjør best mulig bruk av et energi- og oppfølgingssystem.  

I dette innlegget ser vi nærmere på hvordan du som eiendomssjef bør bruke et EMOS, slik at det hjelper deg til å stille noen sentrale spørsmål. På den måten beveger du deg fra det å søke etter feil og avvik og over til det å optimalisere driften. Dette utgjør to av de tre hensiktene med et EMOS. 

 

Benchmarking og optimalisering

I likhet med byggdrifter går også du som eiendomssjef inn i EMOS-et én gang i uken. Du henter opp en liste over byggene dine, og denne viser f.eks. endring i energibruk fra forrige uke. Da kan du få en rangert liste, eller at det er endring i energibruk fra forrige år. 

“Her er det noe som har veldig økning, hvorfor det? Vi hadde jo mål om 20 % reduksjon i energibruken i år i forhold til i fjor. Når jeg nå ser på hittil i år og hittil i fjor, ser jeg at noen bygg ligger på 20 % under, mens andre ligger høyere enn i fjor. Hvorfor det?”

Så kan du begynne å sende av gårde spørsmål rundt i organisasjonen din, for å finne ut hvorfor. På den måten får du brukt informasjonen til å benchmarke byggene dine.  

Du henter opp det som kalles spesifikt energiforbruk, som er energiforbruk per kvadratmeter oppvarmet areal. Bygg med ulike størrelse får da et sammenlignbart tall, typisk 180 kWh per kvadratmeter per år. 

“Med to bygg som er tilsynelatende like, hvorfor ligger det ene på 180 kWh/m2 og det andre på 220? Er det bruken, eller er det en feil ute og går?” 

Forklaringen på at energibruken er høyere i det ene bygget, kan være at selv om byggene er like, så er ikke leietakerne like. Det ene bygget har callsenter med 24-timers bemanning, og telefonanlegget for den delen av bygget går i døgndrift. Dette kan være svaret du finner, men da har du iallefall funnet et svar. 

Spørsmålene EMOS-et hjelper deg med å stille, er gull verdt for å gjøre driftsmessige forbedringer og optimaliseringstiltak på byggene dine.


Les også: Byggdrifter: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

 

Mulighetene med neste generasjon EMOS

I del tre av denne artikkelserien om riktig bruk av et energi- og oppfølgingssystem skal vi ta en kikk inn i krystallkulen og se på hvordan du bruker et EMOS om fem år – med andre ord, neste generasjon energi- og miljøoppfølgingssystem. 

Det skjer mye nyskapende og spennende på dette feltet. Morgendagens energi- og miljøoppfølgingssystemer blir smartere og gir både eiendomssjefer og byggdriftere uante muligheter!

 

New call-to-action

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.