<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Er lean noe nytt?

Er lean noe nytt?

Eiendomsdrift

Gjesteblogger: Nils Olsson

Vi som jobbet med kvalitet for 20 - 30 år siden, ser at kvalitet og lean henger sammen. Lean, kvalitet og mye annet kan spores tilbake til Toyota.

Lean er populært, innenfor eiendomsforvaltning og mange andre områder. Facility management er et område som av tradisjon henger med godt i ledelsestrender, og søk på «lean facility management» i Google gir 1200 treff (og 32 millioner uten hermetegn). Men lean kan være så mye, alt fra korte møter til dype filosofiske betraktninger om verdi, for å ikke snakke om sløsingens innerste vesen. Vil man være kritisk kan man mene at det egentlig er kvalitetstenking, bare innpakket i nye ord for å få det til å fremstå som noe nytt. Det er både sant og usant. Hovedideene er de samme, men vinklingen varierer.

Vi som jobbet med kvalitet for 20 - 30 år siden, ser at kvalitet og lean henger sammen. Lean, kvalitet og mye annet kan spores tilbake til Toyota. Toyota-tenking ble populært i Skandinavia i 1980-årene.

toyota-900x500

Kvalitetsbevegelsen

Kvalitetsbevegelsen hadde sine glansdager i Norge og store deler av den vestlige verden fra midten av 80-åra frem til midten av 90-åra. I den perioden omfattede kvalitet en sammenstilling av gode ledelsesprinsipper, krydret med fokus på faktabasert styring, og dessverre spesielt i Europa en overdreven tro på dokumenterte styringssystemer. En videreføring av kvalitetstankene kom med «prosess-skolen» og konsulentdrevne begrep som Business Process Re-Engineering (BPR). Grunntankene var de sammen, men nå var man mer opptatt av kostnadsreduksjoner og utnyttelse av ny teknologi. Kvalitetsfolkene gjorde et forsøk på å komme på banen på ny ved å lasere begrepet 6-sigma, som bygger på kvalitetstankene, men man fremhever særlig ulike former for statistisk prosesskontroll.

kvalitet-900x500

ISO9000 standardene

På slutten av 90-årene skjedde det en endring og kvalitet som begrep fikk mindre oppmerksomhet. Omfanget av nye kunder til ISO9000-sertifiseringsorganene gikk ned, og kvalitetsprisene og kvalitetsforeningene fikk mindre oppmerksomhet.

Grunnene til at ordet kvalitet etterhvert gikk av moten er sikkert flere. Slike ledelsesord kommer, og går av moten. For kvalitet var det nok en ulempe at det ble assosiert med dokumenterte kvalitetssystemer, gjerne basert på ISO 9000-standarden. Dette ble gjerne permer med mer eller mindre lett tilgjengelig informasjon. Men tankene og verktøyene som ble brukt i kvalitetsledelse har ikke gått av moten. Tvert imot, de brukes som aldri før. Men de kalles ikke så ofte for noe knyttet til kvalitet. Store deler av det som nå omtales som lean er prinsipper som også fantes i kvalitetsbevegelsen. Det er utviklet, og tilpasset, men grunntankene er mye det samme. Tilsvarende er mye av det vi omtaler som prosjektmodeller og styringssystemer det samme som vi hadde omtalt som kvalitetssystemer i 80- og 90-årene.

iso-900x500

Fokus på kontinuerlig forbedring, kunde og prosess

Hovedtankene om kontinuerlig forbedring, kunde- og prosessfokus lever videre, men de er til stor del tatt opp i hva man kan kalle «generell ledelse» - de inngår i kurslitteraturen i mange ledelsesfag, blant annet gjennom den oppmerksomhet som lean har fått. For organisasjoner har dette vært bra, men kvalitetssjefene har mindre glansfulle dager nå enn for 25 år siden. Kvalitetsarbeid er til stor del kommet tilbake til det fokus på kontroll som det til stor del begynte med. I ettertid kan man reflektere over at når alt er kvalitetsledelse, så blir det ikke noe som er unikt for kvalitetsledelse.

Kvalitetsprinsipper, kvalitetsledelse eller lean?

Prinsippene i kvalitet er fortsatt nyttige og det er egnede verktøy for å utvikle gode virksomheter, uansett om de omtales som kvalitetsledelse eller lean. Det er mulig at vi om noen år sier det samme om lean og de begrep som etterhvert overtar. Uansett kommer det også i fremtiden å være lurt å sette kunden i sentrum, gjøre oppgaver riktig første gang, bruke faktabasert styring og lære av feil. Det viktigste er ikke om gode og effektive arbeidsformer omtales som lean eller kvalitet, men at organisasjoner leverer det kundene ønsker, til avtalt tid og kvalitet, og på en måte som skaper verdi og lønnsomhet, for egen virksomhet, for kundene og for samfunnet som helhet. Kalle det hva du vil.

Og de som er enda eldre enn meg mener sikkert at kvalitet i sin tid ikke var noe nytt, bare sunn fornuft satt i system.

ledere-900x500

Foto av Andreas Klassen, Alexander Londoño, Daria Nepriakhina, Maarten van den Heuvel på Unsplash

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.