<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Fire gode grunner til hvorfor bærekraftsfokus i eiendom er lønnsomt

Fire gode grunner til hvorfor bærekraftsfokus i eiendom er lønnsomt

Energi- og miljøoppfølging

Ørn Software

Krav fra myndighetene, miljøbevisste leietakere og bankenes grønne lån gjør det nå mer lønnsomt å oppgradere til en bærekraftig eiendom.

Entro er Nordens ledende rådgivermiljø innen bærekraftig drift av bygg, med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Her vil Rødeseike gi deg fire gode grunner til hvorfor bærekraftsfokus i eiendom er lønnsomt:

1. Bedre kontroll

For det første vil bedre kontroll av energi, vann og avfall føre til redusert forbruk og store besparelser.

– Ofte ser vi at energiforbruket i norske bygg er inntil 30 % for høyt. Tiltak som skal til for å få ned energiforbruket, trenger heller ikke være kostbare og er ofte nedbetalte på under ett år, sier Rødeseike.

  • Energiforbruket er ofte 10-30 % for høyt
  • Enkle tiltak til en lav pris gir høy gevinst
  • Kort nedbetalingstid

Reduser ditt miljøavtrykk og optimaliser ditt energiforbruk

2. Høy verdiøkning

For det andre kan selv lave investeringer i bærekraftige løsninger i bygg gi en høy verdiøkning på eiendommene.

– Bankene premierer byggeiere som oppgraderer sine bygg til bedre energimerker, forteller Rødeseike.

Du får en lavere rente på lånet gjennom såkalte grønne lån. Faktisk kan et forbedret energimerke gir betydelig økt markedsverdi, fordi eiendommen blir mer attraktiv for både finansinstitusjoner og leietakere.

  • Forbedret energimerke premieres
  • Gunstig rente
  • Økt markedsverdi

Last ned e-bok
e-book-Energy-and-sustainability-cover

Neste generasjon energi- og miljøoppføølgingssystem


3. Attraktiv utleier

– For det tredje vil det å være en bærekraftig utleier være både attraktivt og nødvendig, sier Rødeseike og legger til: – Leietakere må selv møte krav fra sine interessenter, og betaler gjerne mer i leie for grønne bygg.

Eksisterende leietakere krever mer og mer fokus på bærekraft og dokumentasjon på byggets bærekraftsprestasjoner gjennom ulike sertifiseringsordninger.

  • Attraktiv
  • Bedre betalt
  • Møter krav
4. Riktige kostnader

– Og til slutt vil bedre kontroll og oversikt over byggets bærekraftsprestasjoner sørge for at det ikke kommer unødvendige kostnader, påslag og feilfakturering, slår Rødeseike fast.

Riktige energi-, vann- og avfallsavtaler koblet til faktisk forbruk, gir store besparelser.
Fordeling av kostnader og viderefakturering sørger for at man kun betaler for riktig forbruk.

Reduser ditt miljøavtrykk og optimaliser ditt energiforbruk

– Det kan være vrient å navigere i landskapet her, og vite hvordan man skal komme i gang. Vårt tips er bare å starte. Kontakt gjerne energirådgivere som kan hjelpe deg med å finne riktig vei. Med rådgivning og bruk av riktig teknologi vil man fort se at bærekraft kan bli meget lønnsomt, insisterer Rødeseike.

Les mer: Norske bygninger kan spare hele Oslos energiforbruk

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.