<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Fjellvettreglene for planlegging av bygg- og eiendomsforvaltning

Fjellvettreglene for planlegging av bygg- og eiendomsforvaltning

Gjestebloggeren

Gjesteblogger: Kristin Haaland

Det nærmer seg påske og vi børster av støv av fjellvettreglene. Det å tørke støv er noe som vi som er opptatt av bygg- og eiendomsforvaltning.

Det nærmer seg påske og med den børster vi som regel støv av fjellvettreglene. Det å tørke støv er noe som vi som er opptatt av bygg- og eiendomsforvaltning, eller facility management (FM), også er kjent med. Selv om det «å tørke støv» kanskje ikke er det jeg mener er det viktigste innen fagområdet, så er det et områdene som brukerne av FM-tjenester ofte er opptatt av. Misforstå meg rett – renhold er viktig, men FM er så mye mer!

FM-tjenester

De fleste av oss er brukere av FM-tjenester, men det er nok et flertall som ikke helt vet hva det er. Veldig forenklet kan vi si at FM-tjenester er tjenester som utføres i et bygg for å støtte og forbedre effektiviteten til virksomheten som benytter bygget. Dermed er vi fort over i det som er kjerneverdien for FM – å forene de tre P-er; People, Processes and Places. FM-tjenestene skal være til for de menneskene som får hjulene til å gå rundt, støtte virksomhetens interne prosesser og i de rommene, eller byggene, menneskene trenger for å utføre arbeidet.

Fjellvettreglene, som jeg innledet med, er en samling av selvfølgeligheter – viktige huskeregler, som vi egentlig ikke burde ha behov for å bli minnet på. Men repetisjon er nok på sin plass, for gang på gang ser vi hvor ille det kan gå når disse ikke følges. Det samme er gjelder for FM-tjenestene vi har behov for i hverdagen. Det er en selvfølgelighet for oss, vi forventer at det fungerer uten at vi som brukere tenker over det. Men fungere det ikke – gå det fort ut over oss medarbeidere og kjernevirksomhetens effektivitet.

FMvettregler

Så kanskje vi bør sette opp noen FMvettregler for de som skal planlegge FM-tjenester også? I god FM-ånd må det sies at dette kun er et utkast, som selvfølgelig må tilpasses brukerens behov:

 1. Planlegg for FM-tjenester ved oppstart av alle byggeprosjekter.
 2. Tilpass FM-tjenestene til virksomhetens behov.
 3. Ta hensyn til brukerne, inklusivt driftspersonell.
 4. Vær forberedt på uventede hendelser; ha dopapir i reserve og gjennomfør brannøvelser.
 5. Ta med nødvendig utstyr for å optimalisere driften.
 6. Lytt til erfarne vaktmestre og renholdere.
 7. Bruk BIM og FDVU, slik at du vet hvor du er og hva du trenger.
 8. Vedlikehold i tide – det er en skam å la bygg og tekniske installasjoner forfalle.
 9. Spar på kreftene og søk til nærmeste kantine om nødvendig.

Synes du dette var selvfølgeligheter? Så bra da er det håp for gode, effektive og brukervennlige FM-tjenester fremover.

Fjellvettreglene

Og for de som har tenkt seg på det kjente Påskefjellet, vil jeg benytte anledningen til å minne om fjellvettreglene også:

 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
 2. Tilpass turen etter evne og forhold.
 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
 8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.
 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Og for de som nå tenker – det er jo ikke slik Fjellvettreglene er! Så er det bare å si; Verden går fremover, tjenester og leveranser må tilpasses en moderne tid. Så også Fjellvettreglene, som kom i ny drakt i 2016.

Ha en god og behagelig Påske!

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.