<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Forbud mot utleie av byggverstinger betyr tapte eiendomsverdier

Forbud mot utleie av byggverstinger betyr tapte eiendomsverdier

Energi- og miljøoppfølging

Ørn Software

I flere EU-land blir det forbudt å leie ut kontor med dårligere enn C i EPC-merke. Om dette innføres i Norge, kan det bety store tapte eiendomsverdier.

I flere EU-land blir det nå forbudt å leie ut kontor som kommer dårligere ut enn C i EPC-merke (tilsvarende F i norsk energiattest.) – Om lignende krav innføres i Norge, kan dette bety store tapte eiendomsverdier. Og det kan være bare et tidsspørsmål, sier Annika Rødeseike i Entro.

Man har lenge snakket om ei framtid der det vil bli dyrere å slippe ut CO2, og at de som raskt omstiller seg til et mer bærekraftig samfunn, må tjene på det.

– Vel, den fremtiden er her. Akkurat nå, sier Rødeseike, som er energi- og miljørådgiver i Entro. Entro er Nordens ledende rådgivermiljø innen bærekraftig drift av bygg, med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Norske bygninger kan spare hele Oslos energiforbruk

“Green deal”

Gjennom å være medlem i EØS vil Norge kjenne på det massive trykket fra EU sin såkalte «Green Deal» og lovverket som følger med denne strategien. Fra første januar i 2022 måtte de største selskapene svare for seg og rapportere sitt avtrykk. Driver selskapene bærekraftig, eller ikke? Metoden for å avgjøre om noe er bærekraftig eller ikke, kalles EU-taksonomien.

Kriteriene i taksonomien skal avdekke om aktiviteten til virksomheten

  1. bidrar vesentlig til ett av seks miljømål.
  2. ikke påfører skade på noen av de andre miljømålene.
  3. tilfredsstiller grunnleggende arbeids- og menneskerettslige konvensjoner.

– Det er viktig å understreke at strategien EU har laget, ikke bare er laget for å nå et nullutslippssamfunn, men det er faktisk en vekststrategi for Europa. Denne tillater ikke lenger grå og klimafiendtlig business, sier Rødeseike. Dette vil bygg- og eiendomsforvaltere kjenne på pungen.

Reduser ditt miljøavtrykk og optimaliser ditt energiforbruk

Jo tregere man er med å ta tak i energiintensive bygg, nødvendig oppgradering og ressurssløsing, desto større er risikoen for at eiendomsbesittere ender opp med «stranded assets», altså store tapte eiendomsverdier.


Last ned e-bok
e-book-Energy-and-sustainability-cover

Neste generasjon energi- og miljøoppføølgingssystem


Forbud mot utleie i Nederland

Her kommer et eksempel på en ny regulering i Nederland, som illustrerer hvordan nye krav vil svi for de som ikke tar tak: 
– Som byggeier og utleier i Nederland får du nå ikke lov til å leie ut kontor som har et EPC-merke, et merke tilsvarende energiattest E/F her i Norge, som er dårligere enn C. Det jobbes med å innføre de samme reglene i Storbritannia og Frankrike, sier Rødeseike. Og legger til: – Det er vel et spørsmål om tid før denne type reguleringer kommer til Norge.

Stadig strengere krav

For å være så tydelig som mulig:
Finanssektoren i Norge kommer til å kreve mer og mer detaljert og sammenlignbar informasjon om hva din virksomhet gjør på bærekraftsområdet. Dette fordi deres utlånere krever det.

Fem gode grunner til automatisk innsamling av energidata

– Denne informasjonen skal altså ikke brukes til å dele ut klapp på skulderen og hjemmelaget honning, men den skal brukes i investeringsanalyser og kredittvurderingsprosesser, sier Rødeseike.

EU og Norge utarbeider nå også økte formelle krav til måten en virksomhet rapporterer denne bærekraftsinformasjonen, og de virksomhetene som ikke har begynt å rigge seg for dette, ligger tynt an i dagens marked.

– Heldigvis finnes det god hjelp å få. Både i form av effektiv og ressursbesparende teknologi og solid rådgivning fra erfarne hoder som kjenner markedskravene.

 

Les mer om vårt optimaliseringsverktøy her

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.