<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Fordelene ved å benytte sensorikk i bygg og anlegg

Fordelene ved å benytte sensorikk i bygg og anlegg

Eiendomsforvaltning

Terje Uttian

Den overordnede fordelen med sensorikk er at det er en billig måte å skaffe tilgang til mer data på.

Det er mange gevinster å hente ved å ta i bruk sensorikk i bygg og anlegg. Den overordnede fordelen med sensorikk er at det er en billig måte å skaffe tilgang til mer data på. For at dette skal ha noen hensikt, må du blant annet vite hva du skal bruke dataen til og hvordan du fremstiller den oversiktlig og leselig, men sensorikken er inngangsportalen til alt dette. I takt med at sensorikken utvikler seg og blir stadig mer avansert i hva og hvordan den kan rapportere, oppstår også flere muligheter og bruksområder. 

I denne artikkelen lister jeg opp noen av de mange fordelene med sensorikk, slik at du kan vurdere om tiden er inne for å teste eller utstyre ditt bygg med sensorikk.  

 

Enkelt, billig og anvendelig 

Sensorikk som utgangspunkt for måling og kontroll er ikke noe nytt, og vi kjenner alle til prinsippet: Sensorer er små enheter du kan plassere hvor som helst i bygget ditt, de kommuniserer via en sky og sender dataene dit du vil ha dem. Dette åpner for at sensorikk satt i prosess kan brukes for å oppnå mange ulike resultater. 

En stor fordel med flere av dagens sensorprodusenter, er at de tilbyr deg å teste produktene sine for en billig penge. Du kan bruke sensorene parallelt med dine eksisterende systemer, og prøve ut sensorikken i ulike deler av byggene dine over en gitt periode. Du kan med andre ord teste deg frem, uten at det koster mer enn noen få hundrelapper.

Kanskje har du behov for tilleggsinformasjon til de tekniske systemene du allerede har for drift, styring og energiforbruk. Sensorikk vil kunne hjelpe deg å optimalisere disse systemene. Et ventilasjonsanlegg har temperaturmålere som skal hjelpe deg å holde kontroll med temperaturen i et rom. Ved å komplementere den ene temperaturmåleren i et rom med tre-fire sensorer som plasseres rundt om i det samme rommet, vil du få en betydelig mer detaljert oppløsning på temperaturforholdene i rommet. Dette vil i sin tur gi deg muligheten til å optimalisere styringen av ventilasjon og varme, og sikre et bedre inneklima og arbeidsmiljø.

 

Bygg ut den digitale infrastrukturen

Ved å implementere mer sensorikk, bygger du ut byggets digitale infrastruktur. Du kan bruke sensorikk til å måle omtrent hva som helst, for eksempel kan du ved hjelp av sensorer måle og kartlegge hvor folk sitter i et bygg. I et stort bygg vil det variere hvor mange mennesker som til enhver tid befinner seg i hver av etasjene, i hvert enkelt rom. Her er det potensielt store besparelser på korrekt bruk av ventilasjon, renhold og lys, for å nevne noe. Ved hjelp av sensorikk kan du visualisere hvilke og hvor store deler av et lokale som er i aktiv bruk. På den måten kan du til enhver tid tilpasse for eksempel ventilasjonskapasiteten, her og nå. Samtidig kan du lage statistikk over dette, kartlegge tendenser og oppdage bruksmønster, som i sin tur lar deg benyte sensorikkens innsikt i en kontinuerlig oppdatert og mest mulig effektiv driftsplan.

Ved å sette opp sensorer som registrerer signaler fra mobiltelefoner, kan du telle hvor mange mennesker som er i bygget. I et kontorbygg der de fleste som befinner seg i bygget også skal kjøpe lunsj i kantina, vil tallet på hvor mange som er på jobb kunne sendes direkte til kantina noen timer før lunsjen begynner. Dette lar kantinepersonalet dimensjonere lunsjen basert på det antallet mennesker som er på plass i bygget, og på den måten unngå å lage for lite eller alt for mye mat til dagens lunsj. 

Målet med en god digital infrastruktur er å håndtere all sensorikken på en enhetlig måte. Mange store byggeiere snakker om å ha en digital ryggrad i bygget, slik at man skaper en slags motorvei der dataene kan flyte. Sensorikk og medfølgende plattformer for å lese av dataene er en viktig del av denne ryggraden. 

 

Samkjør byggforteføljen din

 

Ofte vil flere bygg i samme portefølje operer med forskjellige SD-anlegg, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne bygg med hverandre. Dette kommer av at man bruker ulike styringsmuligheter, måter å samle data på, kanskje er enkelte systemer proprietære og dermed ikke så ivrige på å dele data. 

Jeg har sett bygningsporteføljer med som har hatt så mye som 30 ulike SD-anlegg. Å gjøre en utskiftning av alt til du får én samlet plattform vil være alt for kostbart og ressurskrevende, og ved salg og kjøp av nye bygg kan du risikere å havne på en annen plattform igjen. Sensorikk kan hjelpe deg til å samle viktige verdier på tvers av hele bygningsporteføljen din, eller det kan brukes til styring på tvers av hele bygningsporteføljen din. 

 

Løs utfordringen med EMOS

Utfordringen med å bruke sensorikk er å hente ut riktig, relevant data, og å kunne lese dataene, omdanne tallene til nyttig informasjon for deg og ditt bygg. Det er enkelt å få tilgang til masse sensorikk, men det hjelper lite hvis du ikke vet hva du skal gjøre med informasjonen. Her er det helt avgjørende å kombinere sensorikken med et oppdatert energi- og miljøoppfølgingssystem, EMOS. Fremtidens EMOS tar all denne dataen og gjør det om først til informasjon, deretter til innsikt. 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.