<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Historien om tilblivelsen av INSTA 800 – Del 3

Historien om tilblivelsen av INSTA 800 – Del 3

Gjestebloggeren

Gjesteblogger: Steinar K. Nilsen

Renholdsstandarden INSTA 800 - Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet ble utgitt i revidert utgave den 1. mai 2018.

Del 3 - INSTA 800 revideres og forenkles Renholdsstandarden INSTA 800 - Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet" ble utgitt i revidert utgave den 1. mai 2018. Denne artikkelen er del tre i historien om INSTA.

Første del | Andre del

Første revisjon av INSTA 800 – fra år 2003 til 2005

Standarden som nå utgis er 4. utgave av INSTA 800. Arbeidet med den første revisjonen av standarden ble satt i gang allerede i februar 2003, mindre enn 3 år etter at første utgave ble utgitt.

Det var et sterkt ønske om å forenkle standarden og gjøre den lettere å forstå. Og det viktigste var å få gjort noe med var statistikkdelen av standarden. Spesielt begrepet AQL og valg av AQL var ubegripelig for mange. Som et ledd i denne revisjonen ble det også utarbeidet en engelsk versjon av standarden. Hensikten med dette var å fremme et forslag til den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN om å gjøre standarden til en europeisk standard. Forslaget ble fremmet for CEN etter at revisjonsarbeidet var avsluttet, men det ble dessverre nedstemt.

Revisjonsarbeidet ble avsluttet i oktober 2005 etter 7 møter på nordisk nivå. Da var man blitt enige om å bruke ett AQL-nivå; AQL=4. Det medførte at standarden ble vesentlig forkortet, i og med at det tunge Tillegg C om statistikk kunne kuttes ut. Antall tabeller knyttet til statistikk ble redusert fra 7 lange tabeller til 1 liten tabell for utvelgelse av inspeksjonsenheter. Det ble samtidig lagt inn 2 flytskjemaer innledningsvis i standarden som skulle lette forståelsen av prosess for fastsettelse av kvalitetskrav og prosessen for gjennomføring av kvalitetskontroll. Versjon 2 av NS-INSTA 800 ble utgitt 1. juli 2006.

Bilde 1: Fra nordisk møte i forbindelse med den første revisjonen av standarden, i Stockholm sommeren 2005. Norske deltakere er Anne Jensen (NHO Service), Inger Dahl (Teknologisk Institutt), Steinar K. Nilsen (SINTEF) og Jack Grimsrud (Standard Norge) i bakerste rekke, samt Petter Furulund (NHO Service) i rekke 2. Foto: SIS

Andre revisjon og tilblivelsen av INSTA 810– fra år 2009 til 2011 – standardisering i hurtigtogsfart!

Den neste revisjonsprosessen ble satt i gang i 2009 etter et møte om Tjenestedirektivet i Brüssel den 27. januar. Møtet var i regi av en organisasjon under Nordisk Råd; Nordic Innovation Center (NICe), og hadde til hensikt blant annet å vurdere mulige standardiseringsarbeider innen servicesektoren.

Etter forslag fra undertegnede ble det besluttet å iverksette et nordisk standardiseringsarbeid innen anbudsdokumenter for renhold (INSTA 810), og samtidig foreta en revisjon av INSTA 800 slik at det ble mulig å bli sertifisert for standarden. NICe bevilget midler til arbeidet, og det var en forutsetning at arbeidet skulle gjennomføres så raskt og effektivt som mulig. Finnene ble nok en gang invitert til å delta i arbeidet, og de ble endelig med.

Ulempen med dette var at vi måtte ta møtene på engelsk og standarden måtte være på engelsk. Men vi hadde jo allerede laget en engelsk versjon av standarden i forrige revisjonsrunde, så grunnlaget var lagt.

Arbeidet ble formelt startet opp i desember 2009, og allerede i desember 2010, etter 4 nordiske møter, var den tredje utgaven av standarden og en ny standard INSTA 810 klar. Så her gikk det unna i en fei!

Denne gangen tok det litt mer tid å få utgitt standarden i Norge i og med at den først måtte oversettes til norsk, men i april 2011 var den også utgitt på norsk. Standarden fikk også nytt navn underveis, og tittelen ble nå endret til "Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet".

blogg_change_endringer

De viktigst endringene omfattet denne gang:

  • Ytterligere forenklinger av statistikken ved at inspeksjonsenheter kan velges fritt ved inspeksjon uten å ta hensyn til om de har samme kvalitetsprofil.
  • Krav om skifting av stikkprøveregime ved gjentatt gode eller dårlige resultater ble fjernet. I stedet ble det åpnet for å kunne foreta kontroll gjennom dobbelt stikkprøveplan, og en ny tabell for dette ble lagt inn.
  • Det ble også lagt inn en tabell for total inspeksjon.
  • Nye tillegg A og B om sertifisering av bedrifter og personer som bruker standarden.
  • Et nytt tillegg C som forklarer hvordan inspeksjon kan gjennomføres i spesielle miljøer, for eksempel steder i kontinuerlig bruk.

 

Fotografi av Steve Halama on Unsplash

Fotografi av Ross Findon on Unsplash

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.