<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HMS, et ork eller en glede?

HMS, et ork eller en glede?

Gjestebloggeren

Gjesteblogger: Sikke Otteren

Dagens arbeidsmiljø stiller krav og utfordringer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i bedriften, bedre kjent som HMS.

Dagens arbeidsmiljø stiller krav og utfordringer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Det er både formelle, lovfestede krav og mer praktiske utfordringer ledere og arbeidstakerne opplever i sitt arbeid med HMS.

Ofte hører jeg at ikke bare ledere, men også arbeidstakere «stønner» når de hører begrepet HMS. Hvorfor er det slik at dette arbeidet ofte oppleves som et ork?

HMS krever lovpålagt opplæring

Jeg underviser i HMS, har kurs som dekker den lovpålagte opplæringen i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for arbeidsgivere, ledere og verneombud. I den forbindelse har jeg ofte opplevd at personer kommer på kurset med en heller lunken holdning – de synes helse, miljø og sikkerhet er kjedelig, et nødvendig «onde». Men heldigvis så opplever jeg også en stigende interesse og et større engasjement etter hvert når kursdeltakerne blir kjent med stoffet.
Ser vi hva som er målet med HMS-arbeidet, så er jo dette i alles interesse, nemlig et trygt, godt og sikkert arbeidsmiljø for alle. Ingen kan vel være uenig i dette?

hms - et ork eller glede

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet, er forholdene i Norge i dag veldig positive sammenlignet med andre europeiske land. Det er jevnt over høyt fokus på betydningen av det psykososiale arbeidsmiljøet både blant norske arbeidsgivere og arbeidstakere.
Skal arbeidsmiljølovens krav være oppfylt, betyr det at alle faktorer i arbeidsmiljøet, både psykososiale og fysiske, skal være fullt forsvarlig. På noen områder vil det være klare grenser og målbare enheter, i andre tilfeller er ikke dette i samme grad målbart. Men, altså, arbeidsmiljøet skal alltid være fullt forsvarlig.

Kravet til bedriften er at HMS-arbeidet skal være systematisk og målrettet. Det vil si en grundig og planmessig gjennomføring av arbeidet. I praksis betyr det at det arbeides jevnlig for å forebygge og gjennomføre et trygt og sikkert arbeidsmiljø, og å skape gode holdninger til HMS.

Ledere er nøkkelen til gode holdninger

Å jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid vil være en viktig del av leders arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Å skape holdninger tar tid, og det er heller ingen enkel oppskrift. På et HMS-kurs skapes den motivasjon som skal til for å jobbe videre med dette på en positiv måte. Sammen med andre kursdeltakere er det innspill, diskusjoner og ofte nye tanker som kommer fram. Dette er med å skape forståelse og god motivasjon for HMS.

hms - et ork eller glede

Ledere kan også bidra til å skape gode holdninger til HMS med påskjønnelser og ros. Selvfølgelig kan sanksjoner, «ris» for det som gjøres feil også være holdningsskapende, men vi liker mye bedre å bli motivert positivt. Det er også mest «pedagogisk riktig».
Jeg skal ikke påstå at HMS-arbeidet alltid er «en glede», men ved å engasjere seg selv og andre, og bruke positive tilbakemeldinger, vil HMS-arbeidet ikke bare oppfattes som et ork, men et nødvendig og også spennende arbeid for å ivareta sikkerhet og trygghet for alle.

Vi ønsker jo alle å ha et godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt.

 

Bilder: Hovedbilde Maxime Bhm, bilde 2 Claudio Hirschberger, bilde 3 rawpixel, alle fra Unsplash

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.