<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Alle blogginnlegg

Terje Uttian

Ved bruk av et EOS/EMOS kan du finne virksomhetenes optimale energibruk, avdekke avvik og feil, og beregne klimautslipp. Les mer om EOS/EMOS her.

Et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) – som per i dag er mest omtalt som et energioppfølgingssystem (EOS) – har en rekke smarte funksjoner for å overvåke energi- og vannforbruk i nærings- og industribygg. Systemet samler inn målerverdier og kostnadselementer og presenterer disse oversiktlig i tabeller eller grafer.

Et EMOS har tre hovedformål:

 

1. Finne den optimale energibruken

Systemet hjelper deg med å oppnå lavest mulig forbruk gjennom å gjøre innstillinger på energibruk. Eksempelvis, når må ventilasjonsanlegget i kontorbygget ditt starte opp, slik at det er god luft når folk kommer på jobb klokken 8? Kanskje ser du at akkurat i dette bygget kommer ikke folk på jobb før klokken 9, så da kan du like gjerne utsette oppstart av anlegget med en time. Da har du en time kortere driftstid, og det er penger spart.

 

2. Avdekke avvik og feil

Systemet gir deg oversikt over eventuelle avvik/feil i forhold til innstillingene du gjør, og hva du forventer av energiforbruk på en måler, i et bygg, etc. Med hensyn til eksemplet med ventilasjonsanlegget over: Hvis anlegget likevel skrur seg på for tidlig, vil du ut ifra energibruken se at et eller annet er feil i forhold til innstillingene du gjorde. Eller kanskje avdekker du at gatevarmen din står på i juli.

Gjennom å avdekke feil i systemet som gjør at du får for høy energibruk, kan du sikre optimal og miljøvennlig drift, og at du ikke bruker mer (eller mindre) energi enn nødvendig.

 

3. Beregne virksomhetens klimautslipp

All elektrisitet og fjernvarme virksomheten bruker, medfører klimagassutslipp, både i form av CO2 og andre utslippsfaktorer. Et energi- og miljøoppfølgingssystem gir deg automatisk klimarapportering, ved at det regner ditt totale energiforbruk om til et utslippstall, som du enten kan rapportere direkte fra systemet eller sette inn i en større sammenheng, som en del av å dokumentere virksomhetens klimaregnskap.

Systemet gir mulighet til å følge med utviklingen av utslipp over tid, hvordan man ligger an i forhold til tidligere år og sparemål, og viser effekten av dine tiltak.

 

Er energikostnadene dine korrekte?

En overraskende høy andel energifakturaer inneholder feil. Ved å bruke et energi- og miljøoppfølgingssystem kan du kontrollere at energikostnadene er riktige, altså at fakturaene du får, stemmer overens med det reelle forbruket. I tillegg kan du bruke systemet til å budsjettere energikostnader fremover i tid, slik at du har full kontroll på kostnadene dine, f.eks. for resten av året.

Hvis strømprisen i en periode blir mye lavere enn det du hadde budsjettert med, kan du gå inn og justere energibudsjettet.

 

Dokumenter ditt miljøarbeid og samfunnsansvar

Energi- og miljøoppfølging er det viktigste verktøyet vi har i arbeidet med å utnytte våre energikilder og redusere vårt klimafotavtrykk på den mest effektive måte, både på kort og lang sikt.

Når du etablerer og gjennomfører energi- og miljøoppfølging, vil du også kunne markedsføre ditt samfunnsansvar gjennom konkrete handlinger.

Et EOS eller EMOS krever små investeringer og kan iverksettes av alle typer virksomheter, uavhengig av om man er stor eller liten forbruker av energi.

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.