<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hva er prediktivt vedlikehold?

Hva er prediktivt vedlikehold?

Ole Jørgen Aarvik

Begrepet prediktivt vedlikehold har det blitt skrevet både masteroppgaver og bøker om. Men la oss forklare enkelt og greit hva det egentlig handler om!

Vi har tidligere skrevet om korrektivt kontra forebyggende vedlikehold, og at riktig balanse mellom de to er beste forsikring mot kostbar driftsstans i industrien.

Nå skal vi se nærmere på begrepet prediktivt vedlikehold, og som seg hør og bør unnagjør vi den formelle definisjonen først som sist:

“Tilstandsbasert vedlikehold utført etter et varsel utledet av gjentatte analyser eller kjente egenskaper og evaluering av de signifikante parametere for forringelse av enheten” (NS-EN 13306, 2017).

Den formuleringen kunne nok hatt godt av en runde innom klarspråksavdelingen i Norsk språkråd! Men la oss gjøre et forsøk:

 

Prediktivt vedlikehold forklart litt enklere!

Ørn Glava Still_08

Prediktivt vedlikehold er også kjent som forutseende vedlikehold, og dreier seg om å forutsi en tilstand fram i tid.

Men stikker vi fingeren i været og tenker på en fremtidig tilstand av utstyret? Naturligvis ikke; prediktivt vedlikehold handler ikke om å gløtte inn i krystallkulen og spå. Vi må basere våre forutsigelser på målinger og harde fakta!

Fra sensorer montert på produksjonsutstyret får vi store mengder data om hvordan utstyret har det. Slik sensorovervåking dreier seg om alt fra oljeanalyse/tribologi, vibrasjonsmåling, ultralyd, termisk fotografi og motorstrømsanalyse til termodynamiske tilstandsmålinger som omhandler trykk, temperatur, effekt og flow.

 

Hvorfor skal vi ha prediktivt vedlikehold?

Kombinasjonen av tilstandsmålinger, komponenthistorikk, statistisk analyse av data og ekspertanalyser danner grunnlaget for prediktivt vedlikehold. Når vi analyserer innsamlet data, og setter det hele sammen i et komplekst bilde, kan vi forutse framtidig behov for vedlikehold.

Enda viktigere: vi kan forutse når svikt forventes å inntreffe – og ta hånd om det før vi ender opp med utstyrshavari og kostbar driftsstans.

Men fordelene ved prediktivt vedlikehold stopper ikke der!

Ved å diagnostisere potensielle sviktmekanismer i komponenter – gjennom kontinuerlige målinger og statistiske analysemetoder – kan vi utføre gode levetidsanalyser for å forutsi Remaining Useful Life (RUL) av utstyret.

Å kunne beregne gjenstående levetid er svært effektivt, både kostnads- og produksjonsmessig!
Det gir oss lengre planleggingstid til vedlikehold eller utskifting av utstyret. Og dessuten blir det lettere å skaffe til veie reservedeler til riktige tider og legge vedlikeholdet til gunstige tidspunkt, som for eksempel revisjonsstanser.

Les også: 6 tips til å lykkes med vedlikeholdsstyringen

 

Det var en gang en industrimekaniker ...

Prediktivt vedlikehold har kommet på alles lepper i forbindelse med Industri 4.0, men denne formen for industrielt vedlikehold har vært i bruk siden 90-tallet Ja, i realiteten er nok forutseende vedlikehold langt eldre enn som så.

Ifølge en anekdote, så prediktivt vedlikehold dagens lys da en mekaniker i hine hårde dager la øret inntil håndtaket på en skrutrekker, plasserte tuppen mot en maskin, og erklærte at det hørtes ut som at det var noe feil med et lager.

Det kan man trygt kalle urtidssensorikk!

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.