<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hva er View ServiceBook?

Hva er View ServiceBook?

Alle blogginnlegg

Annette Norderhaug

View ServiceBook er verktøyet som gjør deg proaktiv og effektiv. På 1–2–3 får du oversikt og kontroll over dine bygninger, objekter, aktiviteter og avvik. Les mer om løsningen her.

Drift og vedlikehold av bygg kan være krevende. Du skal ha oversikt over din struktur, alle bygninger og objekter. For å ha et proaktivt vedlikehold av bygninger og objekter må du dessuten ha oversikt over alle kontroller. I tillegg må både du som driftsleder/bygningseier og leietakerne kunne behandle avvik på best mulig måte.

For enkelte som jobber med eiendomsdrift, består arbeidshverdagen av hauger med permer, uoversiktlige post it-lapper, tidkrevende registreringer og oppfølging av alt som skal gjøres. Andre igjen har tatt i bruk digitale løsninger, men systemene snakker ikke sammen.

Hvis du tilhører en av disse to kategoriene, trenger du et verktøy som gir deg full oversikt og kontroll over dine bygninger, objekter, aktiviteter og avvik, slik at du blir både effektiv og proaktiv.

View ServiceBook er et slikt verktøy. Det er en webløsning som hjelper deg med å være proaktiv og ha oversikt over alle lovpålagte kontroller og oppfølging av avvik på dine bygninger og objekter.

 

Alt på ett sted og alltid tilgjengelig

View ServiceBook er laget for å fungere like bra på PC/Mac, på nettbrett og

på mobil. Du kan enkelt utføre oppgaven der du er, og du kan tildele oppgavene til interne ressurser (vaktmester, etc.) eller eksterne ressurser (service- og rammeavtale-partnere, leverandører, lokale håndverkere, osv.). Alt dokumenteres og gir god historikk.

 

ServiceBook gir deg oversikt

I View ServiceBook er det enkelt å bygge opp en god og ryddig struktur for bygninger og objekter. Informasjon om objekter er lett tilgjengelig.

 • Bygninger, områder og objekter
 • Eksempel på objekttyper: Hovedfordeling, ventilasjonsanlegg, brannalarmsentral, heis, etc.
 • Bildegalleri
 • Dokumentarkiv
 • Brannbok
 • FDV-dokumentasjon
 • Serviceavtaler
 • Kontaktpersoner og ansvarlige

 

ServiceBook gir deg kontroll

View ServiceBook er et effektivt verktøy for planlegging, oppfølging og

utføring av lovpålagte kontroller og andre periodiske kontroller og aktiviteter. Egendefinerte sjekklister sørger for god kvalitet og gode rapporter.

 • Sjekklister og maler
 • Kontrollserier og kontrollaktiviteter
 • Kalender
 • Påminnelser på SMS og e-post
 • Utfør kontroll på PC, nettbrett eller mobil
 • Kvitter ut OK eller registrer avvik
 • Registrer avvik raskt med fraser og bilder
 • Kontrollrapporter

 

ServiceBook behandler avvik

Med ServiceBook kan du registrere avvik raskt og enkelt og dokumentere med bilder og film. Du kan tildele avvik til interne eller eksterne ressurser, og få god og oppdatert dokumentasjon og historikk.

 • Kontrollavvik og løse avvik /ad hoc-avvik
 • Fagområder og tilstandsgrad
 • Fraser og bilder
 • Legg til kommentar eller send melding
 • Registrer estimert og faktisk forbruk av tid og materiell
 • Integrasjon med Visma.net for ordregrunnlag og fakturering
 • Rapporter og historikk

 

ServiceBook kan brukes av både bygningseiere, leverandører og leietakere

Bygningseiere bruker ServiceBook til å

 • Få oversikt over sin struktur (bygninger og objekter)
 • Få oversikt over bilder, tegninger, dokumentasjon
 • Planlegge kontrollserier/kontroller
 • Utføre kontroller
 • Registrere og følge opp avvik
 • Se status og historikk.

Leverandører bruker ServiceBook for å ha kontroll på sine kunder som de har serviceavtaler for. De kan opprette kunden og kundens struktur (bygninger), planlegge kontroller, utføre kontroller, registrere avvik, osv.

 

Hvorfor skal dine leietakere registrere avvik/sak i ServiceBook?

Ved å gi leietakerne dine tilgang til ServiceBook kan de enkelt holde løpende dialog med deg og betjene seg selv på det meste. På den måten sikrer du at all kommunikasjon med leietakere går knirkefritt. Det blir mindre usikkerhet – «er saken registrert og mottatt?», og det blir færre spørsmål – «hva skjer med saken min?».

ServiceBook gir rett og slett bedre oversikt for alle parter. Alle kan logge inn og se hva som blir gjort.

Leietakere kan

 • Registrere avvik/saker online
 • Registrere fra PC/Mac, nettbrett eller mobil
 • Legge ved bilder tatt med nettbrett eller mobil
 • Motta statusendringer og oppfølging underveis
 • Se dokumentasjon og historikk

 

Fire kjappe om View ServiceBook

1. Er ServiceBook en skytjeneste?

View ServiceBook leveres som en SaaS-løsning i skyen. Dette er svært kostnadseffektivt – prismodellen tar utgangspunkt i "pris per kvm. per måned". Brukerne slipper å tenke på servere, oppgradering, backup, osv.

2. Finnes løsningen på flere språk?

View ServiceBook finnes i dag på norsk, engelsk og svensk, og det er kort vei dersom man skulle ha behov for et nytt systemspråk.

3. Kan løsningen integreres med andre systemer?

View ServiceBook har flere API-er og integrasjoner. blant annet mot Visma.net. Med integrasjon mot Visma.net får du et system som legger til rette for økt effektivitet gjennom digitalisering og automatisering av forretningsprosessene. Du unngår manuell registrering og får full kontroll på fakturering av utførte oppgaver.

4. Er ServiceBook en app?

View ServiceBook er plattformuavhengig, og benytter en fast URL-adresse. Du kan derfor benytte alle typer stasjonære og mobile enheter. Ingen installasjon er nødvendig, du trenger bare nettleser og nettilgang.

 

Kom i gang på 1–2–3

I løpet av få dager er View ServiceBook klar til bruk. Enkel konfigurering av struktur, enkel brukeradministrasjon, og enkel oppstart!.

 

New call-to-action

 

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.