<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hva er World Class Maintenance?

Hva er World Class Maintenance?

Industrielt vedlikehold

Ole Jørgen Aarvik

I takt med at vi utdanner vedlikeholdseksperter, har begrepet World Class Maintenance etter hvert blitt godt innarbeidet i bransjen.

I takt med at vi utdanner vedlikeholdseksperter både her i Norge og i resten av Europa, har begrepet World Class Maintenance etter hvert blitt godt innarbeidet i bransjen.

Iblant hører jeg “Er dere World Class?” – med klar hentydning til vedlikehold og vedlikeholdsstyring.

Så hva vil det egentlig si å være World Class innen vedlikehold?

La meg forsøke å sette ord på dette, ved først å si at vi naturlig nok forbinder begrepet World Class med toppkvalitet eller fremragende prestasjoner, det være seg innen idrett eller jobb og privat for øvrig.

Imidlertid handler ikke World Class Maintenance, ofte forkortet WCM, om å være god én dag eller i en enkeltprestasjon! Det handler ikke om å ha høyest oppetid, eller høyest produktivitet. Dette er resultater man oppnår ved å være World Class.

World Class Maintenance er et overordnet KONSEPT!

 

Kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsstyringen

NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) gir opplæring i World Class Maintenance, og de definerer begrepet som “et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa”. 

NFV stiller to sentrale spørsmål som utgangspunkt for opplæringen i World Class Maintenance:

  • Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
  • Hva gjør din bedrift for å oppretteholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

 

I kursbeskrivelsen går foreningen nærmere inn på hva som ligger i WCM-begrepet: “I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet.”

Hva handler dette i bunn og grunn om? Jo, det handler om å være bedre i dag enn du var i går!

 

Benchmarking

Ved hjelp av gode standardiserte rutiner og kontinuerlig fokus på forbedring, hver dag, vil du stadig bli bedre. Og nå kan du begynne å måle! Da vil du se hva som fungerer, men også hva som ikke fungerer.

  • Kontroll på rapporteringsrutiner
  • Kontroll på logistikk
  • Kontroll på egen kompetanse
  • Og forståelse for viktigheten av kontinuerlig forbedring

Delta i nettverk, møt andre fagfolk og diskuter jevnlig med kolleger fra andre bedrifter. Benchmarking er viktig for å se hvor din egen bedrift står i utviklingen av gode løsninger.

Med kontinuerlig og systematisk fokus på å bli bedre vil du ta bedre valg i takt med økt digitalisering, økt kompetanse, økende historikk og registrerte data. 

 

Fremtidsrettet vedlikeholdsstyring gir konkurransefortrinn

De bedrifter som lykkes best i dag og i fremtiden, arbeider strategisk med World Class Maintenance og vedlikeholdsstyring som et konkurransefortrinn – og de tar i bruk gode digitale vedlikeholdsstyringssystemer.

World Class Maintenance er det som skiller de beste fra resten. De som evner å forbedre seg hver dag, er de som vinner over tid, altså ikke én enkelt prestasjon eller én god måned!

Jeg kaller det en «Neverending Story, that`s worth livin’!»

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.