<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hvorfor må du ha vedlikeholdsstyring?

Hvorfor må du ha vedlikeholdsstyring?

Industrielt vedlikehold

Ole Jørgen Aarvik

Som vedlikeholdsleder er det ditt ansvar å opprettholde teknisk nivå på maskiner, utstyr og anlegg, og å skape effektiv drift og produksjon.

For å klare det i dag, er det ikke lenger tilstrekkelig bare å forvalte maskinparken og gjøre vedlikehold etter at det oppstår svikt. Vedlikeholdsorganisasjonen må til enhver tid ha full kontroll på helsetilstanden på produksjonsutstyret, slik at man kan jobbe forebyggende og prediktivt med vedlikehold.

Vedlikeholdsstyring dreier seg hovedsakelig om å få bedriften som helhet til å jobbe målrettet og systematisk med dette – i tillegg til alle aktivitetene og oppgavene som er med på å sette vedlikeholdsmål, strategier og ansvar.

Men hvorfor må du egentlig utøve vedlikeholdsstyring? Les videre, så får du våre 8 beste grunner til det!

 

8 grunner til at din organisasjon må utøve vedlikeholdsstyring

 1. Dere skal sørge for at maskiner, utstyr og bygg har god helse i hele levetiden.
 2. Dere skal forebygge feil og skader som kan føre til
  • HMS-avvik
  • Produksjonsstans
  • Redusert output
  • Kalitetsavvik
  • Følgekostnader
 1. Dere skal kunne dokumentere vedlikeholdet som utføres, for å se effekt.
 2. Dere skal være i stand til å planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter, og være i stand til å gjennomføre.
  • Rett kompetanse på rett tid med riktig verktøy og riktige reservedeler
  • Bedre prioritering av kritiske og mindre kritiske aktiviteter
 1. Dere skal sørge for rett kompetanse i egen organisasjon. Mange medarbeidere har mye erfaring, som ikke alltid kommer fellesskapet til gode.
 2. Dere skal ha gode forbedringsprosesser, slik at dere blir bedre i morgen enn hva dere er i dag.
 3. Dere må dokumentere kostnader relatert til vedlikehold. Da får dere dokumentasjon på at vedlikeholdsstyring bidrar til bedre bunnlinje. (Og det forstår økonomisjefen)
 4. Dere sørger for å gi selskapet vårt et konkurransefortrinn i fremtiden.

 

Les også: Hva er digital vedlikeholdsstyring?

 

Kom i gang med vedlikeholdsstyring

Føler du at du ikke har helt kontroll på alle disse elementene i dag, og det som må på plass for å få til effektiv vedlikeholdsstyring? Senk skuldrene – vedlikeholdsstyring er ikke noe hokuspokus. På tampen her får du fem gode tips til å komme i gang:

 • Sørg for forankring i ledelsen og resten av organisasjonen
 • Utarbeid en strategi der det går klart frem hvordan vedlikehold skal håndteres i din bedrift
 • Undersøk hva andre bedrifter gjør – det kan være mye å lære av kolleger og andre fagfolk
 • Effektiv vedlikeholdsstyring i dag er naturlig nok digital. Sjekk ut hvilke vedlikeholdsstyringsystemer som kan være aktuelle å benytte i din bedrift
 • Alle i organisasjonen må delta i diskusjonene om bedriftens systemer, også ledelsen

Last gjerne ned vår guide Effektiv vedlikeholdsstyring – den gir deg grunnlaget du trenger for å jobbe målrettet og systematisk med vedlikeholdsstyring. Forhåpentligvis får du i samme slengen en god dose motivasjon til å gyve løs!

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.