<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ørn Maintenance - Industrielt vedlikeholdsprogram

Ørn Maintenance - Industrielt vedlikeholdsprogram

Industrielt vedlikehold

Ole Jørgen Aarvik

En markedsledende programvare for industrielt vedlikehold med et brukervennlig grensesnitt utviklet i tett samarbeid med brukerne.

Gjennom å samle den enkelte medarbeiders kunnskap i et brukervennlig og komplett vedlikeholdsstyringssystem, får virksomheten full kontroll på maskinparken og alle vedlikeholdsoppgavene. Dermed reduserer man behovet for gule lapper.

 

Kundedrevet vedlikeholdssystem

Ørn Maintenance (tidligere View) er utviklet gjennom mer enn 30 år, fra disketter via CD-ROM til å være en skybasert og moderne programvare. Denne reisen hadde ikke vært mulig uten tett involvering og samarbeid med våre kunder, noe som gir oss en unik forståelse av deres krav og behov.
Derfor sier vi at Ørn Maintenance er utviklet for og med kundene.

Som professor emerita Eli Moen skriver i artikkelen “Best i Europa på krevende kunder”: “Det er typisk norsk å gå inn i relasjoner med krevende kunder. Det blir det innovasjon av.”

Industrielt vedlikehold - personell justerer plugger og ledninger

 

Jo mer krevende kunder, desto bedre!

For at kundene våre skal få en eksepsjonell brukeropplevelse, må vi designe og utvikle løsninger og tjenester som gir dem akkurat det de trenger.

Ørn Maintenance springer ut av våre kunders evne og vilje til å komme med kritiske synspunkter til eksisterende funksjonalitet, og dessuten kreative og gode forslag til ny funksjonalitet eller nye og bedre måter å utnytte vedlikeholdssystemet på.

Les mer: Kunden revolusjonerer IT-bransjen

 

industruelt-vedlikehold---sliping-av-materiell

Kyndig implementering hos nye kunder

For Ørn handler det å levere et virksomhetssystem om mer enn å utvikle selve teknologien. Vi skal sikre at våre kunder lykkes med den investeringen de gjør. Derfor sørger vi for at de bruker Ørn Maintenance på rett måte, slik at de får maksimalt utbytte av sitt abonnement og dermed oppnår ønskede resultater.

Et godt vedlikeholdsstyringssystem skal være enkelt å komme i gang med, og enkelt å bruke i den operative hverdagen. Systemet må gjenspeile virkeligheten ute i felt, og ikke minst fagspråket som snakkes av menneskene som har maskinparken som arbeidsplass.

Av den grunn er det ikke folk med teoretisk IT-utdannelse som er ute og hjelper til med implementeringen og følger opp brukerne av Ørn Maintenance – det er tidligere vedlikeholdspersonell, altså folk som har førstehånds erfaring med førstelinjes vedlikehold.

De har lært seg IT med “lukta av olje i nesa”, og de og vet akkurat hvor skoen trykker når man som arbeider i felt skal ta i bruk et nytt virksomhetssystem og gjøre en god jobb med det.

De kundene som utfordrer oss hver eneste dag, skal ha mye av æren for at Ørn Maintenance er blitt det det er blitt: Et av de beste vedlikeholdsstyringssystemene i markedet.

 

Prøv Maintenance gratis i 30 dager!

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.