<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kan elbilene stabilisere strømnettet?

Kan elbilene stabilisere strømnettet?

Gjestebloggeren

Gjesteblogger: Clara Good

For ikke lenge siden startet byggene våre å gi energi tilbake men det er ikke bare hus som kan hjelpe. Bilen din kan også hjelpe til med fornybar energi.

For å begrense klimaendringene må vi gå fra et energisystem basert på fossile energikilder til et energisystem basert på fornybare energikilder. Flere av de fornybare energikilder, for eksempel solenergi og vindkraft, har det til felles at de er varierende. Det vil si at vi ikke kan styre når vi har tilgang til energien fra dem, ettersom vi ikke kan styre når solen skinner eller vinden blåser. Vi må derfor enten styre bruken av energi etter tilgangen på sol og vind, eller så må vi finne måter å lagre energien til vil ønsker å bruke den. Mye varierende kraft kan også gi problemer med for eksempel frekvensen i nettet.

Sterkt kraftnett og høye effektuttak

Norge har et relativt sterkt kraftnett, men selv her kan det bli problemer lokalt, spesielt lang ut i nettet og langt fra kraftkilder. For eksempel høyt samtidig effektuttak, som da alle naboene slår på induksjonsovnene og lader elbilen sin samtidig. Eller forså vidt når det lokalt blir mye kraft sendt inn til nettet samtidig, som fra et nabolag med mange solcelleinstallasjoner.

Selv om elbilrevolusjonen har ført til at mange har fått et periodevis økt effektuttak hjemme, har det også ført til at nesten 280 000 nordmenn nå faktisk kjører rundt med et mobilt energilager. Så hva om det gikk an å bruke disse mobile batteriene til å lagre fornybar energi og stabilisere nettet? Det er dette som er tanken med teknologien vehicle-to-grid, eller V2G i kortform. Med V2G-teknologi kan elbilen ikke bare lades fra nettet, men også sende energi tilbake til nettet. I dette ligger også at laging av elbilen kan kontrolleres, slik at effekten for eksempel kan tilpasses annen samtidig effektbruk.

bilindustri-kan-elbilene-stabilisere_stromnettet_900x500

Bilindustrien legger til rette for V2G

Så langt er det ikke så mange bilmodeller som er klare for V2G, og det er få kommersielt tilgjengelige ladebokser, i hvert fall for privatpersoner. Det er også stor forskjell på hvordan V2G blir tatt imot i forskjellige land. Nissan, som har målsettingen om å gå fra å selge biler til å selge hele nullutslipps-energisystem, er i fremkant. De fikk for eksempel nettopp godkjenning for å bruke Nissan Leaf med V2G-teknologi i Tyskland. Ifølge Nissan er det først og fremst for bedriftskunder med flåter på minst 60 elbiler dette vil være interessant for. I Japan markedsføres V2G allerede nå som en måte å sikre strømforsyningen ved jordskjelv.

v2g-kan-elbilene-stabilisere_stromnettet_900x500

I Norge er det vanskelig å se økonomi i V2G for hjemmebruk, ettersom det for tiden neppe lønner seg å sende strøm ut på nettet. Dette kan imidlertid komme til å endres med de nye AMS-målene med timesmåling, og hvis det innføres effekttariffer. De potensielle ulempene for elbileierne er at hyppigere lading og utlading i forbindelse med V2G eventuelt kan påvirke kapasiteten og levetiden til batteriet, men dette er et debattert tema som det forskes mye på for tiden.

Gode penger for bedrifter med større bilparker

Utenfor privatmarkedet finnes det allerede nå andre interessante bruksområder, spesielt for bedrifter med bilflåter. Et av de prosjekter som kanskje har kommet lengst med å prøve V2G ut i praksis er Parker-prosjektet i København, som gjennomførte et pilotprosjekt hos Frederiksberg Forsyning A/S. Prosjektet har også nylig vist at det er mulig for flåteeiere å tjene penger på teknologien. Her fungere elbilene ikke fremst som energilager, men for å tilby såkalte «grid-balancing services», for eksempel ved å stabilisere frekvensen i nett med mye fornybar kraft.

Hvor og hvordan V2G-teknologi vil bli tatt i bruk i fremtiden er usikkert, men sikkert er at vi kun har sett begynnelsen på denne utvikling. Elbilen kan potensielt være med både på å stabilisere kraftnettet, og på så måte legge til rette for mer varierende fornybar kraft i energisystem.

stromnett-kan-elbilene-stabilisere_stromnettet_900x500

Photos by Christopher Burns, John CameronJose Carbajal andPhoto by Matthew Henry all on Unsplash

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.