<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Miljøbygg gir høyere leiepriser, utleiegrad og salgspris

Miljøbygg gir høyere leiepriser, utleiegrad og salgspris

Energi- og miljøoppfølging

Ørn Software

For mange leietakere er miljøsertifisering nå viktigere enn leieprisen. Et miljøbygg oppnår også høyere leiepris, utleiegrad og salgspris.

– Visste du at leietakere er mer opptatt av miljøsertifisering enn pris? Det er nå like vanlig for eiendomsselskap å måtte svare på spørsmål om energiforbruk og avfallssortering, som spørsmål om pris og kantinetilbud, sier Annika Rødeseike, som er energi- og miljørådgiver i Entro.

Entro er Nordens ledende rådgivermiljø innen bærekraftig drift av bygg, med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Ønsker bærekraftige bygg

Ifølge Norges bank har økt miljøfokus ført til økt etterspørsel etter bærekraftige bygg. Miljøbygg oppnår nå høyere leiepriser, utleiegrad og salgspris.

– I en undersøkelse fra DNB Næringsmegling, svarer over 70 % av leietakere at miljøsertifisering er det viktigste kriteriet ved valg av kontorlokaler – også viktigere enn pris. Dette er ganske revolusjonerende, sier Rødeseike.

Reduser ditt miljøavtrykk og optimaliser ditt energiforbruk

Leietakerne krever i større grad detaljerte data som kan si noe om deres energiforbruk, avfallsmengder, sorteringsgrad, vannforbruk og CO2-avtrykk. Dette krever at byggeier har oversikt og gode rapporteringsløsninger på plass.


Last ned e-bok
e-book-Energy-and-sustainability-cover

Neste generasjon energi- og miljøoppføølgingssystem


Pålagt å rapportere

En av grunnene til at leietakere krever dette, er at de igjen må rapportere sitt fotavtrykk for å vinne frem i markedet - for eksempel i offentlige anbud. En annen grunn kan være fordi de er en del av et større konsern som er pålagt å rapportere.

Reduser ditt miljøavtrykk og optimaliser ditt energiforbruk

Sånn påvirkes hele næringskjeden i eiendomssektoren til å levere – store som små. Ikke om 5 eller 10 år, men i dag.

– Sektoren må i større grad stå ansvarlig for sine utslippstall og vise at de ikke bruker mer ressurser enn nødvendig. Det har vi ikke lenger tid til i 2022, der FNs klimapanel melder “kode rød”, sier Rødeseike.

Og legger til: – Sparepotensialet i norske bygg ligger på rundt 13 TWh. Hvis det er vanskelig å forestille seg hvor mye penger dette egentlig er, kan du gange 13 med dagens strømpris – og du vil se hvor mye overforbruket koster AS Norge. I dag tilsvarer dette over 30 milliarder kroner.

Les mer: Norske bygninger kan spare hele Oslos energiforbruk

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.