<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mobile verktøy som effektiviserer arbeidsdagen

Mobile verktøy som effektiviserer arbeidsdagen

Annette Norderhaug

Mobile verktøy som smarttelefon og nettbrett revolusjonerer FDV-bransjen. Les mer om hvordan mobile enheter gir økt effektivitet, produktivitet og tilgjengelighet.

Mobile enheter med apper og tilgang til smarte skyløsninger har revolusjonert måten vi jobber på, i nær sagt alle sektorer. Digitalisering og automatisering påvirker og forandrer alle samfunnsområder og bransjer, og mobilteknologi sparer kostnader og øker produktiviteten på flere og flere arbeidsplasser.

Også innen drift og vedlikehold av bygg og eiendom blir digitale løsninger tatt mer og mer i bruk, og da spesielt alt-i-ett-plattformer som smarttelefon og nettbrett. Facility Management utøves ikke ved en kontorpult. Som driftsleder trenger du – og dine operative medarbeidere i felt – informasjon, kommunikasjon og sanntidsoppdatering ute der jobben faktisk utføres.

Det er her mobile digitale verktøy virkelig er i ferd med å optimalisere FDV-bransjen. Smarttelefon og nettbrett gir raskere arbeidsprosesser. Når man benytter et godt FDV-system som støtter bruk på et arbeidsverktøy man får plass til i lomma, kobles felt og kontor sammen. Det blir så mye lettere å få tilgang til informasjon, og å sende ut avvik og dokumentasjon til alle aktører. Det kommer raskt svar fra alle som får beskjed om å utføre en oppgave.

 

Alt blir mer tilgjengelig og mindre personavhengig

Hvis du har tatt i bruk gode mobile løsninger i din FDV-arbeidshverdag, vil jeg tro at du kan skrive under på at det har økt produktiviteten din. Før måtte du fly inn på kontoret eller ringe inn for å finne fram tegninger og hente informasjon, nå har du det tilgjengelig på telefonen din i lomma, samme hvor du er ute.

Mobile verktøy gjør at informasjonen blir tilgjengelig for flere, det er ikke bare den ene personen som har det skrevet på sin gule lapp. Det ligger i et system, noe som gjør at andre kan ta tak i det med én gang og begynne å jobbe med det. 

Et typisk eksempel er at en leietaker ringer inn og vil ha informasjon, men får ikke tak i den vaktmesteren han har snakket med. Da kan hvem som helst gå inn i systemet, finne fram saken og finne informasjonen der. Viktig informasjon ligger ikke i et hode eller i en innboks, men i et system. Det er enkelt å ivareta og finne informasjon når den blir tatt hånd om av et godt FDV-system med støtte for mobile enheter.

 

… og du blir mer effektiv

Bruk av mobile enheter i drift og vedlikehold av bygg gjør deg mye mer effektiv, ikke minst fordi det blir langt mindre dobbeltarbeid. Du gjør det du skal, der og da, på mobilen eller nettbrettet. Du må ikke inn på kontoret etterpå og skrive en rapport eller sette deg ned og begynne å jobbe med det – du gjør det ute på farta. 

Det samme gjelder det å kunne registrere avvik, å kunne bruke bilder, å gjøre ting effektivt og fort. Informasjon og beskjeder blir ikke borte, du vet at det havner inne i et system og blir godt tatt vare på. Med digitale arbeidsverktøy skriver du ikke bare ting ned på en eller annen liste, som du uansett må huske på å bearbeide videre senere.

 

Mobile arbeidsverktøy som smarttelefon og nettbrett handler i bunn og grunn om én ting: å drifte og vedlikeholde bygningen/eiendommene på en mest mulig effektiv, miljøriktig og økonomisk måte for brukere, omgivelser og eiere.

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.