<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Norske bygg kan spare hele Oslos energiforbruk

Norske bygg kan spare hele Oslos energiforbruk

Energi- og miljøoppfølging

Ørn Software

Effektivisering i bygg- og eiendomsbransjen har enormt potensial, som tilsvarer hele hovedstadens energiforbruk.

Ifølge FNs klimapanel går vi en dyster fremtid i møte om vi ikke begynner å ta klima på ordentlig alvor.

– Det går rett og slett for sakte, og tiltakene er ofte upopulære. Bare i Norge skal utslippene ned med over 50 % innen 2030. Nå har ikke utslippene økt siden 1990, men de har heller ikke gått ned, sier Rødeseike, som er energi- og miljørådgiver i Entro. Entro er Nordens ledende rådgivermiljø innen bærekraftig drift av bygg, med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Og Rødeseike fortsetter: – Reduserte klimautslipp kan bygg- og eiendomsbransjen bidra tungt til.


Last ned e-bok
e-book-Energy-and-sustainability-cover

Neste generasjon energi- og miljøoppføølgingssystem


Kalles 40 %-næringen

Bygg- og eiendomsbransjen kalles nemlig 40 %-næringen, fordi bygg bruker 40 % av energien i samfunnet og 40 % av materialressursene. Det sier seg selv at det er både miljøtiltak og innsparinger å hente i disse tallene.

Reduser ditt miljøavtrykk og optimaliser ditt energiforbruk

Nullutslippscenarioet til det internasjonale energibyrået (IEA) viser at effektivisering er det viktigste klimatiltaket for reduserte utslipp. Og allerede i 2010 slo Arnstadrapporten fast at vi kan halvere utslippene knyttet til oppvarming av eksisterende bygg.

– Den gang hadde vi ikke tilstrekkelig med digital infrastruktur til å utnytte det fulle potensialet i å energieffektivisere næringsbygg. Men det har vi nå, slår Rødeseike fast.

Hun legger til: – Potensialet for energisparing er stort, og langt mindre konfliktfylt. Du finner knapt et smartere og mer kostnadseffektivt klimatiltak. Samtidig frigjør vi masse energi til andre viktige samfunnsområder, som transport og industri.

Fem gode grunner til automatisk innsamling av energidata

Kan spare hele Oslos energiforbruk

Det årlige strømforbruket til Oslo er ca 10 TWh, som tilsvarer 10 % av Norges totale energiforbruk. NVE mener sparepotensialet i norske bygg ligger på omtrent 13 TWh. 9 av disse TWh kommer fra næringsbygg.  Vi kan altså spare strømforbruket tilsvarende forbruket til hele Oslo.

Les mer: “Et forbud mot å leie ut bygninger med svak energimerking vil bety store tapte eiendomsverdier

– Energieffektivisering er kanskje ikke like sexy som blanke vindturbiner og hightech elbiler - men helt avgjørende for å oppnå nullutslippssamfunnet. Det beste med disse tiltakene, er at det ikke ypper til konflikt - og at det er lønnsomt, sier Rødeseike.

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.