<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Øg dit udbytte af FM forskning og uddannelse

Øg dit udbytte af FM forskning og uddannelse

Gjestebloggeren

Gjesteblogger: Susanne Balslev Nielsen

Den viden som genereres på universiteterne kunne komme mange flere meget mere til gavn, hvis både praktikere og forskere bliver mere opmærksomme på hinanden.

Al forskning og uddannelse udføres med en intention om at være til gavn for samfundet og dette gælder også forskning i FM som udføres f.eks. på OsloMet, NTNU og internationale forskningsinstitutioner.

En række private og offentlige organisationer er allerede i god kontakt med universiteterne og kender derfor til universiteternes analyser og løsningsforslag til branchens aktuelle udfordringer. Men den viden som genereres på universiteterne kunne komme mange flere meget mere til gavn, hvis både praktikere og forskere bliver mere opmærksomme på hinanden.

Vil du øge dit udbytte af FM forskning og uddannelse og ved du, hvordan du kan gøre det?

Da Center for Facilities Management på Danmarks Tekniske Universitet holdt 10 års jubilæum gav jeg en række tips og tricks til både forskere og praktikere, for at FM vidensproduktion skal blive til endnu mere gavn for samfundet. Min oplevelse er, at langt de fleste FM professionelle endnu ikke ved hvordan de kan bruge forskere og studerende. Det er synd, for der er på universiteterne en stor ekspertise og arbejdskraft til at udvikle analyser og FM værktøjer.

En metafor for mit budskab er at en forsker er som en smart phone. De fleste praktikere ved at den kan bruges til at tale i og de bruger kun den funktion. Men en smart phone rummer så mange andre muligheder, som endnu ikke anvendes, selvom det vil være til gavn for den enkelte, organisationen og samfundet som helhed.

Tips og tricks til praktikere til at øge udbygget af FM uddannelse og forskning:

  1. Søg viden om facilities management. Lær sproget, værktøjerne, gå til seminarer og netværksmøder og bliv med i den voksende gruppe af FM professionelle.
  2. Inviter forskere og studerende til at se FM fra dit perspektiv og interesser. Vis dem dine udfordringer og dilemmaer, og måske bliver de inspireret til nye projekter og uddannelsesaktiviteter, som vil gavne FM branchen på længere sigt.
  3. Køb ekspertviden hos universiteter eller rådgivere, hvis du ikke kan vente på forsknings- og studenterprojekter.
  4. Har du ambitioner om at være den førende aktør på dit felt, så overvej hvordan universitetspartnerskaber kan hjælpe dig til at blive markedsførende f.eks. ved at medfinansiere et ph.d.-studie.
  5. Forskere er nysgerrige og arbejdsomme folk, som ikke giver slip på interessante spørgsmål før de har et svar. De adgang til forskningsdatabaser og har et netværk at internationale eksperter som kan bistå dem i at besvare f.eks. dit spørgsmål.

 

Foto av: Toppbilde

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.