<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
QR-koder i et vedlikeholdssystem

QR-koder i et vedlikeholdssystem

Industrielt vedlikehold

Ole Jørgen Aarvik

QR-koder i et skybasert vedlikeholdssystem gjør det enklere å fange dataene du trenger for å ta gode beslutninger og ha effektiv ledelse av vedlikeholdsfunksjonen.

Du har neppe unngått å se dem, disse små firkantene i svart og hvitt. QR-koder er overalt!

Har du til gode å prøve QR-koder i hverdagen, kommer det garantert til å endre seg i nær fremtid. Nå som alle går rundt med en mobiltelefon i lomma, er de plutselig blitt høyaktuelle.

Les videre, så ser vi nærmere på hvorfor du får bedre vedlikeholdsstyring av å registrere og dokumentere med QR-koder ute i felt!

 

Enklere og raskere registrering med QR-koder!

QR står for Quick Response, eller rask respons på norsk. Det er denne raske responsen som gjør QR-koden så verdifull.

Slik fungerer det: Smarttelefoner har QR-leser innebygd i kameraet. Når du retter kameraet mot QR-koden, leses koden av, og innholdet i koden flyttes inn på telefonen, slik at du enkelt kan se det. Det kan være en nettside, en video, et telefonnummer, en inngangsbillett til et arrangement, etc.

Om ikke lenge kan du betale med QR-kode både i butikker og på nett.

Men allerede i dag kan du bruke QR-koder, i vedlikeholdsarbeidet ...!

Med et skybasert vedlikeholdsstyringssystem kan du bruke mobilen som registreringsverktøy, og du kan bruke QR-kode til å aksessere kjapt og enkelt på et objekt, en maskin eller en reservedel.

Du scanner QR-koden, og vips, så er du inne!

Les mer: Mobilen som vedlikeholdsverktøy

 

Effektiv datafangst ⇒ effektiv vedlikeholdsledelse!

Dataene vi tar beslutninger på i den operative hverdagen, skapes ute i felt. Når vi registrerer vedlikeholdet, har vi mulighet til å måle det. Når vi måler, kan vi ta beslutninger, og når vi tar beslutninger, er vi i stand til å lede!

Derfor må det vært så enkelt som mulig å fange dataene. Dette er akilleshælen for mange vedlikeholdsorganisasjoner i dag; de får ikke registrert data på en god nok måte ute i felt. Følgelig sliter de med å måle, de klarer ikke å ta beslutninger – og de får dermed ikke mulighet til å lede riktig.

Med QR i et vedlikeholdssystem på mobilen har du tilgang til all dokumentasjon når du er ute, og du får gjort registreringen der og da. Raskt og presist!

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.