<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Slik driftsoptimaliserer du bygget

Slik driftsoptimaliserer du bygget

Eiendomsdrift

Terje Uttian

Dårlig driftsoptimalisering av næringsbygg fører til unødvendige utgifter. Her er 3 enkle grep du kan ta for å spare penger og bedre inneklimaet.

Et godt driftet bygg gir optimalisert energiforbruk, noe som igjen gir kostnadsbesparelser for byggeier og/eller leietakere.

Den daglige driften av et bygg er gjerne den største kostnadsdriveren innen energi – ikke sjelden kan over 30 prosent av energikostnadene være bortkastede penger som følge av feil eller uhensiktsmessig drift.

I dette innlegget ser vi nærmere på hvordan du som driftsansvarlig gjør driften av næringsbygget ditt mer effektiv.

 

Tre enkle grep for optimalt energiforbruk

I den daglige driften av bygget ditt er det flere tiltak du kan gjøre for å bruke energi mest mulig optimalt. Kanskje setter dere i gang ventilasjonsanlegget klokka 04 om natten, for at inneklimaet skal være behagelig når folk kommer på jobb. Er det riktig å gjøre det, eller kunne dere utsatt starten til klokka 05, og dermed redusere driften av anlegget med en time?

Alternativt ser dere at forbruket på ventilasjonsanlegget er litt i høyeste laget. Kan det være at lufttemperaturen egentlig er hakket for høy? Kanskje dere kan bruke mindre energi ved å levere litt mindre oppvarmet luft?

Her får du tre tips til mer effektiv energibruk i byggene dine.

 

1. Ta hensyn til den faktiske bruken av bygget

Ved å gjøre innstillinger på det som bruker energi, stilt opp mot når bygget (hele eller deler av det) faktisk er i bruk, oppnår du raskt god driftsoptimalisering.

Si at alle innstillingene på SD-anlegget og det tekniske anlegget er basert på at bygget er i bruk fra klokken 8 til 17. Derimot ser dere at i realiteten er mindre enn halvparten av de ansatte på plass før klokka 9. Da kan det være hensiktsmessig å ha mindre pådrag på bl.a. ventilasjonsanlegget frem til klokken 9.

 

2. Ikke kjøl ned og varm opp samtidig

En ting som er veldig lett å ta tak i med hensyn til driftsoptimalisering, er å avdekke om dere varmer opp og kjøler ned bygget samtidig i overgangssesongene vår og høst. Ofte har man ikke stanset oppvarmingen før man skrur på nedkjølingen. Dermed bruker mange bygg både oppvarming og nedkjøling i enkelte perioder, typisk mellom april og oktober.

Samtidig nedkjøling og oppvarming er en ufornuftig måte å bruke energien på, i og med at du betaler for å varme opp den luften du har betalt for å kjøle ned – eller vice versa
Ideelt sett bør det være en periode fra mars/april til mai og fra midten av august til midten av oktober der dere verken kjøler ned eller varmer opp. Løsningen her er ganske enkelt å drifte bygget ved bruk av luften som allerede finnes der.

 

Hvordan ser du om du varmer opp og kjøler ned samtidig?

Dette kan du se på den totale energibruken på bygget. Enda enklere er det å se det hvis du har én måler som monitorerer oppvarmingssystemet, og en annen som monitorerer airconditionsystemet. På den måten vil du lett kunne avdekke om de to systemene har samtidig forbruk.

Du vil også kunne avdekke dette dersom du har en hovedmåler på bygget. Når du ser energiforbruket ditt opp mot gjennomsnittstemperaturen per uke, ser du hvilke dager du forventer å ikke bruke energi på nedkjøling eller oppvarming.

 

3. Kaldt på kontoret? Reduser luftmengden, ikke øk lufttemperaturen

Er det for varmt eller for kaldt i kontorlokalene? Temperaturen på arbeidsplassen er ofte en snakkis. Når noen synes at det er for kaldt, velger mange driftsansvarlige å øke temperaturen på luften som kommer inn i rommet gjennom ventilasjonsanlegget. Visste du at man kanskje kan oppnå det samme ved å redusere mengden luft som kommer inn?

Kanskje er det ikke luften som er kald, det kommer bare litt vel mye luft inn – og da oppleves det som kaldt. Reduserer du luftmengden, holder luften fortsatt samme temperatur, men dere bruker mindre energi på å dytte luft gjennom rommet. Og brukerne opplever at rommet er blitt varmere, selv om det faktisk bare har blitt litt mindre luft.

Les også: Hvordan vil vi spare energi i fremtiden?

 

Driftsoptimalisering i fremtidens EMOS

Den aller mest effektive driften av tekniske anlegg oppnår vi når vi klarer å gjøre et hav av målerdata om til innsikt som grunnlag for strategiske driftstiltak og forbedrede innstillinger. Her kommer neste generasjon energi- og miljøoppfølgingssystem inn i bildet.

Fremtidens EMOS vil kunne sende styringssignaler til varme- og kjølesystemene om at de f.eks. må justere energibruken i henhold til utetemperaturen eller den reelle bruken av bygget. Eller at EMOS-en sender en melding til byggdrifteren om å sjekke noe i innstilligene som ikke er optimalt.

Drifteren må fortsatt gjøre jobben, men varselet sikrer at det blir gjort, og til rett tid.

 

Konklusjon

Et driftsoptimalisert bygg gir kostnadsreduksjoner og miljøgevinster. Optimalisering av drift handler dessuten om at brukerne av bygget skal ha det best mulig.

Det er ingen motsetning mellom et driftsoptimalisert bygg og et godt inneklima, snarere tvert om. Et godt driftet bygg gir gjerne bedre inneklima enn et som er dårlig driftsoptimalisert.

Kort og godt: Med enkle tiltak oppnår du bedre driftsøkonomi og en bedre arbeidsplass.

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.