<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Slik får du kontroll på energikostnadene

Slik får du kontroll på energikostnadene

Eiendomsforvaltning

Terje Uttian

Når energien prises etter effektbruk, blir det vanskeligere å ha oversikt over energikostnadene. Et energi- og miljøoppfølgingssystem gir deg full kontroll.

For deg som sitter med ansvaret for økonomien i selskapet, er det overordnede målet selvfølgelig å ha så lave utgifter som mulig. Når det gjelder energikostnadene, sentrerer utfordringene seg som regel rundt fakturering og energiavtale. For de fleste er disse utfordringene knyttet til kontrollen på om leverandørene fakturerer riktig forbruk, og om de fakturerer riktig i henhold til den avtalen du har med energileverandøren.  

For mange oppleves dette som ekstra komplekst og sammensatt, fordi faktureringsspørsmål befinner seg i grenselandet der økonomi- og energikunnskap møtes. Dette betyr at kontrollutfordringen ikke kan isoleres til byggforvalteren eller deg som økonomisjef, men bør løses i et samarbeid. 

I en hektisk arbeidshverdag kan det være krevende å finne gode løsninger for denne innsiktsutvekslingen. I denne artikkelen forteller jeg deg hvilke grep jeg mener du bør ta for å få kontroll på energikostnadene.

 

Energifakturaen bestemmes av effekt

Vi har etablert at det er utfordringer knyttet til energifaktura og -avtale. Du kjenner kanskje igjen situasjonen der du ber byggforvalteren om å sjekke om fakturaen du har fått, stemmer overens med det reelle forbruket. Dette høres ikke så vanskelig ut, men det som kompliserer fakturaforståelse og -kontroll, er den sentrale rollen effektbegrepet har fått i nyere tid. 

Timen med høyest registrert effekt legger lista for hvordan resten av forbruket ditt prises. Dette betyr at prisen per time vil variere gjennom døgnet. Kan du halvere effektbruken i den høyeste timen, vil det utgjøre enorme økonomiske besparelser. 

Å tilpasse seg effekt som måleenhet for pris krever en annerledes tilnærming til energiforbruket. Vi vet at alt slags utstyr bruker svært mye energi når det starter opp. Har du tre ventilasjonsanlegg i bygget, bør du kanskje heller starte dem med en times mellomrom fra klokka 04 og utover, heller enn at alle starter samtidig klokka 06. 

Om vinteren, når minusgradene kommer, kan det hende du er tjent med å la varmeanlegget stå og gå hele natta, heller enn å pause det noen timer for så å starte det opp igjen. Ser vi på dette med effektbriller, er begge disse løsningene gode. Alternativet er at systemet får en voldsom effekttopp når alle anleggene dine starter samtidig.

 

Et energi- og miljøoppfølgingssystem holder oversikten

Selv om dere finner nye grep for å unngå effekttopper i byggene, består fortsatt utfordringen med å forstå og kontrollere fakturaer i henhold til energiavtalen(e). Variabler som timepris, som tidligere har vært forutsigbare, vil nå være i forandring. Derfor vil jeg påstå at det er helt nødvendig med et system som kan holde oversikten.

Her kan du lese mer om energi- og miljøoppfølgingssystem.

Et moderne EMOS kan håndtere kostnadselementene dine. Den eneste manuelle jobben er å mate energiavtalen inn i systemet. Du kan legge inn avtalen med alle avtalepostene, og be systemet følge opp om du har betalt riktig beløp sammenlignet med det forbruket systemet har registrert. 

Her kan du koble på flere funksjoner i EMOS, som tiltak knyttet til toppene du har på effektbruk. På den måten vil systemet også bistå i å redusere energikostnadene, basert på læring over tid. 

Et EMOS kan ligge tilgjengelig på startskjermen på datamaskinen din, slik at du kan følge med, eksempelvis på grafen som viser maksimal effektbruk siste to ukene, den siste måneden, eller hvilket intervall som er mest relevant for deg. Byggforvalteren din kan velge ut de dataene og grafene han ønsker for å kunne følge opp forbruket.

Når den innsikten både du og byggforvalteren trenger, er samlet på én og samme plattform, og presentert på en lettforståelig måte, kan dere både ligge i forkant og ha mulighet til å kontrollere foregående periode opp mot fakturaene som kommer.

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.