<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Slik gjør du energiforbruket i byggene dine mer forutsigbart

Slik gjør du energiforbruket i byggene dine mer forutsigbart

Eiendomsdrift

Terje Uttian

Nøkkelen til å forbruke energi mer forutsigbart og økonomisk i byggene dine er å unngå effekttoppene. Et moderne EMOS kan hjelpe deg med dette.

Som med de fleste kontorbygg, blir også dine bygg fakturert etter den høyeste effekten, altså det tidspunktet hvor dere bruker mest strøm på én gang. Dette kaller vi effekttopper,

En effekttopp oppstår ved at mye energi brukes på kort tid. Dette kan for eksempel skje ved at et kontorbygg har senket temperaturen i helgen og skal varme opp hele lokalet mandag morgen.

Si at det er meldt 20 minusgrader en uke. Vil det være driftsmessig smart å starte opp ventilasjonsanlegget i bygget klokka 04 om morgenen for å produsere nok varme til folk kommer på jobb?

Eller vil det kunne være smartere å ha anlegget i gang hele natta igjennom?

Lar du være å skru av ventilasjonsanlegget, vil du unngå den kostbare effekttoppen som oppstår når du slår anlegget på for fullt klokka 04. Med andre ord: Nøkkelen til kostnadseffektiv og energiøkonomisk byggdrift er å unngå effekttoppene og heller bruke kilowattimer jevnt over tid.

I dette innlegget vil jeg forklare hvordan et moderne energi- og miljøoppfølgingssystem kan gi deg kontroll og dermed gjøre at energiforbruket i byggene dine blir mer forutsigbart.

 

Effekttopper er kostbare

Den totale kraftetterspørselen i Norge er forventet å øke betydelig innen 2030. Dette vil gjøre det vanskelig for det norske elnettet å håndtere de største effekttoppene. Både privatpersoner og næringslivet blir derfor i større grad nødt til å spre strømforbruket ut over døgnet. Følgelig vil vi fremover måtte betale dyrt for å bruke mye strøm på den tiden av døgnet når belastningen på elnettet er høyest.

For å holde kostnadene nede – og samtidig sørge for at det er behagelig for leietakerne dine å komme på jobb om morgenen – må du kanskje legge om på den energimessige driften av byggene dine. Dette kan føre til at du får et høyere energiforbruk enn tidligere, men du unngår de dyre effekttoppene. Dermed trenger du ikke bekymre deg for de ekstra kilowattimene.

 

Unngå effekttopper med fremtidens EMOS

Strømprisen varierer mye i løpet av et døgn. Enkelte dager kan strømmen være mer enn dobbelt så høy på det dyreste sammenlignet med det billigste tidspunktet.

Med et smart energi- og miljøoppfølgingssystem vil du få hjelp til å bruke energien når strømmen er billig. Si at du vet at strømmen er ekstra dyr mellom klokka 12 og 13, men at den er billigere mellom klokka 11 og 12. Da kan du kjøre på med litt ekstra temperatur i ventilasjonsanlegget mellom 11 og 12, for så å skru det av mellom 12 og 13. Slik vil du spare mer på det lille merforbruket mellom klokka 11 og 12 enn du sparer mellom 12 og 13.

På denne måten kan du begynne å drifte byggene dine smart ut ifra strømpriser.

Hvis du har mulighet til å magasinere varme, f.eks. gjennom at du har store varmtvannstanker i bygget, så kan du bruke energi på natta til å kjøre på varme på disse når strømprisen er lav. Deretter bruker du varme fra varmtvannstankene på dagen, når strømprisen er høyere. Du investerer i varmen når prisen er lav, for å bruke den når prisen er høy.

 

Les også: Slik driftsoptimaliserer du bygget

 

Økonomisk forutsigbart

Selv om du ikke styrer på døgnnivå eller timenivå, vil du ut ifra historikk og årsnivå kunne si noe om kostnadene dine – basert på at du kjenner byggets strømforbruk i samme periode i fjor. Du vil få gjennomført tiltak, slik at du f.eks. ligger i snitt fem prosent lavere i år enn året før.

Hvis du ser på bygget ditt i et 12-månedersperspektiv, kan du se hvordan temperaturen var i september i fjor, og hvordan den er i september i år. Dette gir deg sammenlignbare energitall, og du kan se om energiforbruket har gått opp eller ned. Dermed har du et godt underlag for å budsjettere energikostnadene framover: “Hittil i år ligger vi fem prosent under forbruket på samme tidspunkt i fjor. Da kan vi kanskje ta sjansen på å rebudsjettere med fem prosent lavere energiforbruk ut året, for det er grunn til å tro at vi har blitt bedre til å drifte byggene våre.”

 

Konklusjon

For å oppnå de økonomiske gevinstene en reduksjon av effekttopper kan føre til, avhenger det av at du iverksetter effektreduserende tiltak i byggene dine. Det er derfor viktig med et system som kan anbefale og automatisere effektutjevnende tiltak i kontorbygg.

Neste generasjon energi- og miljøoppfølgingssystem vil kunne gi styringssignaler til de tekniske anleggene, slik at bygget automatisk innretter forbruket etter temperaturprognoser i løpet av året og billigste kilowattime i løpet av døgnet.

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.