<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Slik maksimerer du belegget i din boligportefølje

Slik maksimerer du belegget i din boligportefølje

Eiendomsforvaltning

Christian Sommerseth

Høyest mulig belegg på boligene er målet for både boligeier og -forvalter. Her får du fire gode tips til å sikre belegget i din boligportefølje.

Enhver boligforvalter ønsker å ha mest mulig av sin boligportefølje utleid til enhver tid, slik at man sikrer maksimal inntjening og kan holde fokuset på stabil drift og god service.

I dagens innlegg får du 4 tips til å sikre høyest mulig belegg på boligene du forvalter.

 

1. Lag en god og informativ annonse

Som vi skriver om i innlegget Slik leier du ut flere boliger, må du utforme bilder og annonsetekst slik at en potensiell leietaker får lyst til å velge akkurat din bolig..

Ta gode bilder av boligen og skriv en god tekst der du får med så mye positiv informasjon om boligen og området som mulig. Hvor langt er det til nærmeste bussholdeplass? Nærmeste skole, kino og butikk? Hvilke servicetilbud (vaktmestertjeneste, brøyting og strøing) tilbyr utleier?

 

2. Bruk et digitalt forvaltningssystem

Når du har laget en annonse som presenterer boligen på en attraktiv måte, må du nå ut til potensielle leietakere, der de befinner seg – nemlig på nett.

Med en god digital forvaltningsløsning får du en egen annonseplattform der du effektivt kan presentere boligene dine for målgruppen, og i tillegg en rask søkemotor som lar leietakere finne frem til det valget som passer best for dem.

En fleksibel og totalintegrert løsning for digital boligforvaltning bidrar også til maksimalt belegg ved at det er enkelt å holde oversikt over ledig kapasitet til enhver tid. Kontrakter som utløper, er oversiktlig presentert på dashbord og i lister som kan periodiseres.

 

3. Yt god service

Jo bedre kontinuitet du har i utleievirksomheten, desto lettere er det å holde belegget høyest mulig over tid. Leietakere som opplever god service, blir værende lenger enn leietakere som er mindre fornøyd med hvordan du håndterer leieforholdet.

Digital boligforvaltning gir bedre opplevd service hos leietakere, ved at de blir varslet ved hendelser i hele leiesyklusen. De får et enkelt kontaktpunkt som er åpent 24/7. Forventningene deres om alltid å nå utleier blir innfridd, og de får umiddelbart svar på sine henvendelser. Selv om de umiddelbare svarene leietakeren får, kan være i form av autosvar, vil det likevel gi en trygghet om at beskjeden har nådd frem.

Alle inn- og utflyttingsrutiner blir ivaretatt og standardisert, noe som hindrer at leietakere blir forskjellsbehandlet, og at feil ved utflytting ikke blir avdekket og dokumentert.

 

4. Ha god kommunikasjon med leietakere

Effektiv og tett dialog med leietakere er oppskriften på et godt, langvarig og trygt leieforhold – og dermed best mulig belegg.

I en hektisk hverdag kommuniserer du med leietakerne dine på telefon, mail, via muntlige beskjeder frem og tilbake, og alt blir gjerne notert på gule lapper. Resultatet er at dialogen blir tungvint og uoversiktlig.

I et godt digitalt boligforvaltningsverktøy kan leietakere enkelt holde løpende dialog med deg, fra innflytting og administrasjon av leieforholdet underveis til utflytting.

Dermed blir leietakerne mer fornøyde - og værende der de er!

 

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.