<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Fordelene ved tilstandsanayse med droner

Fordelene ved tilstandsanayse med droner

Eiendomsforvaltning

André Hope

I dette innlegget ser vi nærmere på hvordan du ved bruk av droner enkelt kan dokumentere vedlikeholdsbehov på områder som ikke er lett å komme til.

Droneteknologien blir en stadig større del av hverdagen vår, både hjemme hos meg og deg, og i næringslivet. Droner har i dag langt større bruksområde enn filmproduksjoner og militære operasjoner.  

I dette innlegget ser vi nærmere på hvordan du ved bruk av droner enkelt kan dokumentere vedlikeholdsbehov på områder som ikke er lett å komme til.

 

Effektiv dokumentasjon av vedlikehold med droner

I flere år har vi ønsket å se hvordan vedlikeholdet kan dokumenteres på mer eller mindre uframkommelige områder. Erfaringen ved å avdekke behovet for vedlikehold har ofte resultert i store kostnader ved bruk av stillas, lift eller helikopter på områder der tilkomsten har vært utfordrende i en eller annen form.

Droner er et nytt verktøy som er relativt billig og gir god oversikt. De gir mulighet til å se feil og mangler på steder man selv ikke kommer til. Effektiviteten øker definitivt, ettersom antallet mulige inspeksjoner per dag vil mangedobles.

 

Tilstandsvurdering er lekende lett med droner

 

Droner sparer deg for tid og penger

Droneteknologien gir større muligheter for å dokumentere vedlikehold på steder som f.eks. vei, kraftlinjer, kirkebygg, oljeplattformer og jernbane. Bane NOR har, som første selskap i verden, satt i gang testing av autonome droner til å smøre sporveksler på jernbanen

Dette er en spennende utvikling å følge med på, da tilstandsanalyse ved hjelp av droner kan gjøres effektivt både med hensyn til kostnader og tidsbruk, i tilegg til at sikkerheten blir godt ivaretatt ved de ulike operasjonene.

Ved å dokumentere bygg og eiendom på denne måten kan din virksomhet få dokumentert dette i FDV-systemet dere bruker. I tillegg får dere muligheten til å avdekke ad-hoc-oppgaver, samtidig som dere kan planlegge langsiktig vedlikehold. 

Men husk på dette før du kjøper inn drone til vedlikeholdsarbeidet: Du må kjenne til reglene og gjerne bruke en autorisert dronepilot som også har godkjente forsikringer (dersom uhellet skulle være ute).

 

Tilstandsvurdering er lekende lett med droner

Oppdag feil og mangler ved hjelp av HD-bilder

Det flotte med droner er at de kan ta både bilder og film. Eksempelvis er alle bildene, og også filmen, i dette innlegget tatt ved hjelp av en drone.

Avhengig av hvilken type drone og kamera du bruker, vil du kunne oppdage feil og mangler i tidlig fase. Med høyoppløselige bilder vil du få god kvalitet på dokumentert dronefoto, som videre kan jobbes med i andre bilde-/tegneprogram eller for å arkivere direkte i eget FDV-system.

 

fdv-system

 

Foto og video: André Hope

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.