<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
To suksesshistorier: Agro & Miljø og SkiStar

To suksesshistorier: Agro & Miljø og SkiStar

Industrielt vedlikehold

Ole Jørgen Aarvik

View skal tilføre deg som kunde økt lønnsomhet og konkurranseevne. Les om hvordan to av våre kunder har fått full kontroll med våre vedlikeholdssystemer.

View Maintenance er det foretrukne vedlikeholdsstyringsverktøyet blant norske markedsledende norske industribedrifter. Verktøyet gir kundene våre over hele landet bedre kontroll på alle vedlikeholdsoppgavene i hverdagen.

I dette innlegget ser vi på hvordan et digitalt vedlikeholdsverktøy har bidratt til å forenkle arbeidsprosessene og forbedre kvaliteten hos to av våre kunder – Agro & Miljø og SkiStar.

 

Agro & Miljø: – Nå betjener vi langt flere

agro og miljo

Agro & Miljø er en frittstående bedrift som utfører drift og vedlikehold på renseanlegg og pumpestasjoner i hele Østfold. Med løsningen fra View får de full oversikt, sikrer enda bedre kvalitet på oppdragene og kan betjene langt flere kunder.

 

Utfordring: Selvlaget oppfølgingssystem som ikke fungerte godt nok

For noen år siden valgte bedriften å gå fra et selvlaget oppfølgingssystem til en Service Management-løsning fra View.

Daglig leder, Jan-Petter Kongsberg, forteller:

– Det vi hadde, var for trangt og for lite. Vi var derfor veldig bevisst på at dette var noe vi trengte. Endringen var derfor godt forankret i alt fra ledelse til folk på gulvet. Det er viktig når man skal ta i bruk et nytt system.

 

Resultat: Flere kunder og bedre kvalitet

Agro & Miljø så raskt effekter av det nye systemet, i form av at de fikk mer oversikt og kunne ta imot flere kunder enn tidligere.

– Det ble også bedre kvalitet på oppfølgingen, sier Kongsberg.

På hvilken måte?

– Dersom en kunde ringer, kan vi slå opp i View sitt system, slik at vi får full oversikt over all relevant informasjon. Vi kan se informasjon om kunden, hvilke tekniske innretninger kunden har, og all historikk. Det gjør at vi kan gi bedre service, sier Kongsberg og fortsetter.

– Vi har også fått bedre rutiner for dokumentasjon. Det betyr at vi i større grad kan forutse problemer, og avdekke gjentakende problemer.

Siden Agro & Miljø tok i bruk systemet, har bedriften økt kundemassen med rundt 30 prosent. 

Les også: To suksesshistorier: Nova Sea og Sundsfjord Smolt 

 

SkiStar: Full kontroll på vedlikeholdet

skistar

Vedlikehold er en nødvendighet og et krav for SkiStar, som eier og driver skianlegg og alpindestinasjoner i Hemsedal og Trysil, Sälen, Åre og Vemdalen i Sverige. I tillegg er St. Johann in Tirol i Østerrike og Hammarbybacken i Stockholm en del av SkiStar.

 

Utfordringen: Full kontroll på vedlikeholdet og krav til dokumentasjon

SkiStar hadde et stort behov for et vedlikeholdssystem som gir full kontroll over materialer, reservedelslager og vedlikeholdsarbeidet som er blitt utført eller skal planlegges. Reservedelslageret må til enhver tid være oppdatert, slik at det inneholder de riktige delene når man har bruk for dem.

SkiStar håndterer en stor mengde teknisk utstyr, som skiheiser, snøkanoner, m.m, og disse påvirker virksomheten dersom de ikke fungerer som planlagt. Av sikkerhetshensyn er det også viktig at utstyr som skiheiser blir godt vedlikeholdt og sjekket.

Uforutsette driftsstopp må minimeres, da dette fort blir store merkostnader.

SkiStar må også følge de strenge kravene fra nasjonale myndigheter.

 

Løsningen: View Maintenance

For på holde orden på virksomheten, materialene og vedlikeholdsarbeidet trengte SkiStar et godt vedlikeholdsstyringssystem. De satte følgende krav til systemet:

  • Brukervennlig oversikt over arbeidsordrer
  • Tilgjengelig på alle flater, også smarttelefoner og nettbrett
  • Rett reservedel på plass til rett tid
  • Dokumentasjon på utført arbeid
  • HMS-verktøy (helse, miljø og sikkerhet)
  • Oversikt over tekniske installasjoner, garantier, m.m.

SkiStar valgte å investere i det digitale verktøyet View Maintenance. 

SkiStar leier også ut hytter og leiligheter, og mange av disse vedlikeholdes og repareres med støtte fra View sin løsning.

 

Resultatet: Mye høyere driftssikkerhet

Det er avgjørende at kundene føler seg trygge i SkiStars anlegg, og løsningen fra View har gitt betydelig høyere driftssikkerhet i alle anleggene. Med Visma Business integrert med View sin løsning, får de merverdi gjennom effektiv lagerhåndtering.

 

Prøv Maintenance gratis i 30 dager!

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.