<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
View Maintenance – utviklet i samarbeid med kundene

View Maintenance – utviklet i samarbeid med kundene

Industrielt vedlikehold

Ole Jørgen Aarvik

19. desember 2019

View Maintenance er en brukervennlig programvare for industrielt vedlikehold. . Løsningen er utviklet i tett samarbeid med brukerne, noe som har bidratt til at den i dag er markedsledende.

View Maintenance er et av markedets ledende programvareverktøy for industrielt vedlikehold.

Gjennom å samle den enkelte medarbeiders kunnskap i et brukervennlig og komplett vedlikeholdsstyringssystem, får virksomheten full kontroll på maskinparken og alle vedlikeholdsoppgavene. Dermed reduserer man behovet for gule lapper.

 

Kundedrevet innovasjon

View Maintenance er utviklet gjennom mer enn 30 år, fra disketter via CD-ROM til å være skybasert. Denne reisen hadde ikke vært mulig uten tett involvering og samarbeid med våre kunder, noe som gir oss en unik forståelse av deres krav og behov.

Derfor sier vi at View Maintenance er utviklet for og med kundene.

Som professor emerita Eli Moen skriver i artikkelen “Best i Europa på krevende kunder”: “Det er typisk norsk å gå inn i relasjoner med krevende kunder. Det blir det innovasjon av.”

Jo mer krevende kunder, desto bedre!

For at kundene våre skal få en eksepsjonell brukeropplevelse, må vi designe og utvikle løsninger og tjenester som gir dem akkurat det de trenger.

View Maintenance springer ut av våre kunders evne og vilje til å komme med kritiske synspunkter til eksisterende funksjonalitet, og dessuten kreative og gode forslag til ny funksjonalitet eller nye og bedre måter å utnytte vedlikeholdssystemet på.

 

Les mer: Kunden revolusjonerer IT-bransjen

 

Effektiv og kyndig implementering hos nye kunder

For View handler det å levere et virksomhetssystem om mer enn å utvikle selve teknologien. Vi skal sikre at våre kunder lykkes med den investeringen de gjør. Derfor sørger vi for at de bruker View Maintenance på rett måte, slik at de får maksimalt utbytte av sitt abonnement og dermed oppnår sine ønskede resultater.

Et godt vedlikeholdsstyringssystem skal være enkelt å komme i gang med, og enkelt å bruke i den operative hverdagen. Systemet må gjenspeile virkeligheten ute i felt, og ikke minst fagspråket som snakkes av menneskene som har maskinparken som arbeidsplass.

Av den grunn er det ikke folk med teoretisk IT-utdannelse som er ute og hjelper til med implementeringen og følger opp brukerne av View Maintenance – det er tidligere vedlikeholdspersonell, altså folk som har førstehånds erfaring med førstelinjes vedlikehold.

De har lært seg IT med “lukten av olje i nesen”, og de og vet nøyaktig hvor skoen trykker når man som arbeider i felt skal ta i bruk et nytt virksomhetssystem og gjøre en god jobb med det.

De kundene som utfordrer oss hver eneste dag, skal ha mye av æren for at View Maintenance er blitt det det er blitt: Et av de beste vedlikeholdsstyringssystemene i markedet.

New call-to-action

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.