<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
View Software kjøper Entro IT - Vil bli ledende på bærekraft i Norden

View Software kjøper Entro IT - Vil bli ledende på bærekraft i Norden

Alle blogginnlegg

Sten-Roger Karlsen

View Software kjøper programvarevirksomheten fra Entro, tar selskapet over ansvaret for å forvalte programvaren Optima for 480 kunder i Norge og Sverige

View Software satser målrettet videre på miljø og bærekraft. Det raskt voksende selskapet inngår samarbeid med rådgivingsselskapet Entro og overtar samtidig Entro sin softwarevirksomhet, som inkluderer programvare, ansatte og 480 kunder.


- Vi vil oppleve økt fokus på bærekraft de kommende årene, som følge av styrket miljøbevissthet blant folk flest, finansielle drivere og nye myndighetskrav. Derfor kjøpte vi Avector i Sverige i fjor. Nå kjøper vi softwarevirksomheten Entro IT fra Entro, og styrker oss ytterligere innen dette spennende og raskt voksende området, sier Sten-Roger Karlsen, CEO i View Software.

Ved at View Software kjøper programvarevirksomheten fra Entro, tar selskapet samtidig over ansvaret for å forvalte programvaren Optima for 480 kunder i Norge og Sverige.

- Målsettingen er å ta en ledende posisjon i Norden. Vi etablerte oss som leverandør av energi- og miljøløsninger gjennom oppkjøpet av Avector (nå View Software Sweden AB) i Sverige i 2019. Nå blir vi enda sterkere innen bærekraft, sier Karlsen.

Inngår samarbeid

- Vi inngår nå et samarbeid med Entro for å sikre at vi sammen kan gi et best mulig tilbud til markedet. Entro er ledende innenfor energi- og miljøledelse, og vi liker å tro at vi er best i klassen innenfor vårt fagfelt; programvare. Sammen skal vi levere de beste produktene og tjenestene, til fordel for våre nesten 500 felles kunder, og ikke minst for klimaet vårt, sier Karlsen.

Han tror at et slik samarbeid vil styrke både View Software og Entro.

- Vi har mye å lære av Entro. De har et stort korps av dyktige energi- og miljørådgivere. Vår erfaring er at svært få aktører innenfor eiendom og industri har den kompetansen som kreves for å få maksimal verdi ut av energi- og miljøoppfølging. De er avhengige av å samle inn store mengder av data, for så være i stand til å omsette all denne dataen til konkrete miljøvennlige handlinger og tiltak. Vi skal simpelthen sikre at vi gjør løsningene til Entro enda bedre enn de er i dag. Sammen skal vi tilby suksess for våre kunder, i form av reduserte kostnader og klimafotavtrykk, slår Karlsen fast.

Slår kreftene sammen

View Software er et programvareselskap med 70 ansatte som utvikler løsninger for eiendomsbransjen, industrien og havbruksnæringen. Med kjøpet av Entro IT, får de fire nye dyktige utviklere med på laget.

- Vi slår sammen kreftene innen energi, miljø og bærekraft. Sammen med Entro, utvalgte kunder og offentlig støtte, skal vi utvikle innovative løsninger som ikke finnes på markedet i dag. Energi- og miljøoppfølging henger tett sammen med forvaltning, drift og vedlikehold, som vi er sterke på fra før. Vi skal fortsette å digitalisere eiendomsbransjen, industrien og havbruksnæringen, og sikre at kundene våre øker sin verdi gjennom bruk av våre produkter og tjenester, forteller Karlsen.

- For Entro er det viktig at både vi og våre kunder har de beste verktøyene i markedet for å vite hvilke energi- og miljøtiltak som vil gi størst effekt. Det sikrer vi nå gjennom partnerskapet med View, sier fungerende administrerende direktør i Entro AS, Sofi Hildonen.

 

Faktaboks Entro

Entro omsatte for 70 MNOK i 2019, og har 57 ansatte i Trondheim, Oslo og Bergen. Kundeporteføljen omfatter 25 av de største virksomhetene i Norge, deriblant eiendoms- og forvaltningsselskaper, offentlige byggeiere, industri og varehandel.
Selskapet leverer rådgivningstjenester innenfor bærekraftig forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

 

Kontakt

Sten-Roger Karlsen
View Software AS
Mobil: +47 922 62 321
E-post: srk@viewsoftware.com

Sofi Hildonen
Entro AS
Mobil: +47 980 36 088
E-post: sofi.hildonen@entro.no

 

 

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.