<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Sammen for å bekjempe energisluket

Sammen for å bekjempe energisluket

Eiendomsforvaltning

Tino Siebert

Få har oversikt over energibruken i industribygg. - La oss snakke om den store energielefanten i rommet, oppfordrer Ferry Smits fra Rambøll.

Energisluket

Få har oversikt over energibruken i industribygg. - La oss snakke om den store energielefanten i rommet, oppfordrer Ferry Smits fra Rambøll.

Det har vært en økning av på rundt 87.000 nye yrkesbygg de siste 4 årene, mens den totale bygningsmasse med yrkesbygg er cirka 2.5 millioner. Det er her vi finner det største potensiale til å kunne spare kilowattimer med energimassen totale CO2 utslipp.
Det estimeres at energitapet i eksisterende industribygg kan være enormt, men få eller ingen vet helt sikkert hvor mye. Derfor har View Software og Rambøll inngått ett samarbeid om energimodul i View Facility Management. Målet er å få bedre oversikt over energiforbruk i bygninger over tid.

Utredning og evaluering

Smits forteller blant annet om en utredning han var med på hvor et industribygg ble evaluert. Resultatene viste at energi og vannbruken i det ene bygget tilsvarte det totale forbruket til hele kommunen! Når dette ble kartlagt visste man hvor tiltak måtte iverksettes.

-Nye energiregler i TEK er viktig og riktig utvikling. Likevel er det ikke bare der den virkelig store besparelsen ligger. Energiforbruk i eksisterende bygg er noe bransjen må ha et større fokus på, mener Ferry.

Les hele artikkelen på VVS-forum.no

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.