<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
View Software satser videre inn mot havbruksnæringen

View Software satser videre inn mot havbruksnæringen

Vi informerer

Sten-Roger Karlsen

Vi øker vår kapasitet og vår kompetanse innen havbruk og sammen med Pixelwerk kan vi tilby mer helhetlige løsninger til havbruksnæringen.

Satser innen havbruk

View Software øker satsningen innenfor havbruksnæringen og kjøper programvareselskapet Pixelwerk i Florø

- Vi har lyktes godt innen havbruk med vår løsning for industrielt vedlikehold View Maintenance, og ønsker nå å øke satsningen i denne spennende og sterkt voksende næringen. Vi søker å sikre at vi har løsninger som tilfredsstiller næringens krav og behov, og som gir økt verdi hos kundene gjennom samhandling og digitalisering av manuelle prosesser.

Pixelwerk AS har utviklet et moderne og brukervennlig internkontrollsystem tilpasset næringens behov, og har i løpet av kort tid fått et godt fotfeste i markedet. InControl Havbruk passer godt inn i vår portefølje av IT-løsninger og Pixelwerk representerer en kompetanse innen havbruk som vil styrke oss betydelig sier CEO i View Software, Sten-Roger Karlsen.

Økt kompetanse og kapasitet innen havbruk

- Sammenslåingen vil øke vår kapasitet og vår kompetanse innen havbruk. Vi har en dominerende posisjon innenfor Industrielt vedlikehold i Norge, og sammen med Pixelwerk vil vi kunne tilby mer helhetlige løsninger til havbruksnæringen og på sikt andre næringer, sier Sten-Roger Karlsen.

Vil levere til både sjø- og landbasert oppdrett

View Software er et IT-selskap med 57 ansatte som utvikler programvare for eiendomsbransjen og industrien, inkl. havbruk. Med kjøpet av Pixelwerk vil selskapet få et bredere og mer komplett tilbud til havbruksnæringen.

- Vi har over lengre tid sett etter selskaper å teame opp med for å kunne øke satsningen inn mot havbruk. Dette er en veldig spennende næring som har stort potensial for effektivisering gjennom digitalisering av manuelle prosesser. I et globalt perspektiv er Norge ledestjernen i denne næringen. Løsninger utviklet i og for Norge vil trolig være toneangivende for det som skjer innen både sjø- og landbasert fiskeoppdrett internasjonalt i årene framover. Den reisen vil vi gjerne være med på. Vår løsning for industrielt vedlikehold passer godt for landbaserte prosessanlegg, og sammen med Pixelwerk kan vi levere komplette løsninger for både sjø- og landsiden, sier Sten-Roger Karlsen.

Økende behov for effektivisering

Havbruksnæringen er en bransje med store og stadig økende krav til internkontroll, registrering og dokumentasjon.

- I prosessen med å effektivisere dette er det nå et stort fokus på digitalisering, og dette behovet møter vi med skreddersydde verktøy som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for havbruksnæringen. Det er veldig spennende for oss å bli en del av View Software, sammen kan vi levere enda mer innovative og komplette løsninger for hele næringen, sier Nicolas Iannone, daglig leder i Pixelwerk.

 

Sten-Roger Karlsen
View Software AS
Mobil: +47 922 62 321
E-post: srk@view.no
Nicolas Iannone
Pixelwerk AS
Mobil: +46 408 31 874
E-post: nicolas@pixelwerk.no 

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.