<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
View Software vokser inn i Sverige

View Software vokser inn i Sverige

Vi informerer

Sten-Roger Karlsen

View Software ønsker å ekspandere i det nordiske markedet og kjøper IT-selskapet Avector AB i Sverige.

Vokser inn i Sverige

View Software ønsker å ekspandere i det nordiske markedet og kjøper IT-selskapet Avector AB i Sverige

- Vi har alltid sett på Sverige som et spennende marked, og ansett en etablering der som et naturlig første steg i vår geografiske vekststrategi. Våre venner i øst har kommet lengre enn oss på digitalisering av eiendomsbransjen og det er et land med mye industri. Det passer godt opp imot våre fokusområder og de produktene vi har i vår portefølje i dag, sier CEO i View Software Sten-Roger Karlsen.

View Software og Avector har samme markedsfokus og løsninger som komplementerer hverandre. Sammen med Avector vil View Software kunne tilby økt verdi for eksisterende kunder i både Norge og Sverige, samt tilby bedre og mer helhetlige løsninger til nye kunder i Norden.

Økt kompetanse og redusert miljøpåvirkning

- Sammenslåingen vil øke vår kapasitet og vår kompetanse innenfor flere kjerneområder. Vi er allerede i dag en av landets største kompetansemiljø innenfor Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) av bygg/eiendom og industrielt vedlikehold, og sammen med Avector blir vi enda sterkere. Avectors energioppfølgingssystem AV Energy er spesielt interessant for oss. Vi ser en økende interesse for energieffektivisering i både eiendomsbransjen og industrien. Dette er delvis motivert av målsetning om kostnadsreduksjon knyttet til energiforbruk, men også av miljøhensyn. De bransjene vi opererer i blir stadig mer miljøbevisste, og mange ønsker å bidra aktivt mot at vi når våre klimamål. Å tilby gode løsninger for energioppfølging er i tillegg en måte for oss å bidra på, sier Sten-Roger Karlsen.

Et perfekt supplement

View Software er et IT-selskap med 45 ansatte som utvikler programvare for eiendomsbransjen og industrien. Med kjøpet av Avector får de ytterligere 12 ansatte i et svensk datterselskap, View Software AB.

- Da vi besluttet å etablere oss i Sverige var målet å slå oss sammen med en eksisterende aktør med et betydelig fotfeste i det svenske markedet. Det er en enklere vei enn å vokse eksisterende virksomhet over landegrensen. Vi kunne ikke funnet en bedre aktør enn Avector. Selskapene har sammenfallende markedsstrategier, står for de samme kjerneverdiene, utvikler løsninger på samme teknologiske plattform og er komplementære produktmessig, sier Sten-Roger Karlsen

Rustet for fremtiden

Hans Ekman har vært administrerende direktør i Avector siden 2005, og har vært eneeier siden 2011.

- Over tid har View Software vist god evne til å bygge god forretning, og har kunnskapen og ressursene som skal til for å ta Avector til neste nivå. Vi ser et stort potensial for View Software sine produkter i Sverige, og har stor tro på at vi sammen vil få til en god omsetningsvekst i årene som kommer, sier Hans Ekman.

Avector omsatte for 12 millioner SEK i 2019.

Sten-Roger Karlsen
View Software AS
Mobil: +47 922 62 321
E-post: srk@view.no
Hans Ekman
 Avector AB
Mobil: +46 431 40 25 91
 E-post: hans.ekman@avector.com

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.