<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bli mer effektiv med full oversikt over eiendommene dine

Hvem passer det for?
real-users
Eiendomsforvaltere

Når all informasjon samles i ett system, får du bedre beslutnings- og budsjetteringsgrunnlag. Du kan argumentere bedre for alt som må gjøres, og påse at det faktisk blir gjort.

real-users
Drift- og vedlikeholdspersonell

Når alle oppgaver delegeres og rapporteres med mobilen, og ikke på Post-it-lapper og muntlige beskjeder, reduserer det risikoen for feil og frigjør tid til verdifullt arbeid.

real-users
Fordeler for leietakere

Kunder, leietakere og beboere kan bruke mobilen til å varsle om feil og avvik, kan få automatisk status og fremdrift på sakene sine og slipper å klage på dårlig oppfølging.

Ørn software

Derfor bør du ha et FDV-system!

Eiendomsforvaltning
icon
Alt på et sted

All kommunikasjon foregår i samme sak, uavhengig av hvor saken kom i fra eller oppstod. Alle parter kan kommunisere med hverandre uavhengig om ressursene dine er interne eller eksterne, og disse kan også kommunisere med dine kunder.

icon
Økt effektivitet

Kutt ut manuelle prosesser som tilfeldige telefoner, Post-it lapper og andre uoversiktlige metoder. Her har alle den oppdaterte informasjonen lett tilgjengelig. Dette kan medføre en besparelse på 15 til 20%!

icon
God dokumentasjon

Med et bygg følger det mye dokumentasjon, og denne må holdes styr på. Med et godt FDV-system blir denne informasjonen lett å både finne og ivareta. Dette sikrer god informasjonstilgang for alle brukere.

icon
Ett sted å oppdatere

Grunnlagsdata registreres ett sted og gjenbrukes i hele systemet. Det vil si at all informasjon er enkel å oppdatere, og at du unngår dobbelt registreringer.

icon
Godt beslutningsgrunnlag

Å ha en samlet oversikt over all aktivitet i din eiendomsportefølje gir deg rask og god innsikt i situasjonen. Det setter deg også i stand til å ta gode beslutninger, med støtte i et godt datagrunnlag.

icon
Full kontroll

Et godt FDV-system gjør at du alltid er oppdatert på gjeldende lover og regler, samt andre nødvendige oppgaver. Du vil også ha full oversikt over når tilsynsmyndigheter eller andre kommer på besøk.

Ørns systemer for eiendomsforvaltning

Produkter
icon
MainManager

Med MainManager kan du administrere energibruk, arealstyring, drift og vedlikehold, helpdesk, prosjekter, økonomi og historikk. Med full oversikt i ett og samme system blir det lettere å budsjettere riktig og synliggjøre avdelingens viktige arbeid.

Les mer
icon
Uni

Ørn UNI letter den daglige administrasjonen av eiendom ved å forvandle tungvinte, manuelle og papirbaserte prosesser til å bli digitale, automatiserte og enkle. Så alle vet hva de skal gjøre, og du får full oversikt.

Les mer
icon
ServiceBook

Ørn ServiceBook er et digitalt verktøy som gjør deg både proaktiv og effektiv. Det gir deg full oversikt og kontroll over alle dine bygninger, objekter, aktiviteter og avvik. Alt dokumenteres og sikrer deg god historikk.

Les mer
icon
Facilit

Ørn Facilit FDVU er et komplett system bestående av ulike moduler som kombineres etter dine behov. Skreddersy funksjonalitet for å optimalisere ditt FDVU-system.

Les mer

Siste nyheter fra Ørn

august 16, 2022

Hvorfor må du ha vedlikeholdsstyring?
Read more

august 1, 2022

The Nordic software company EG has formally acquired Ørn Software Holding AS 
Read more

juni 10, 2022

Fire gode grunner til hvorfor bærekraftsfokus i eiendom er lønnsomt
Read more

juni 10, 2022

Norske bygg kan spare hele Oslos energiforbruk
Read more

juni 13, 2022

Forbud mot utleie av byggverstinger betyr tapte eiendomsverdier
Read more