<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reduser ditt miljøavtrykk og optimaliser ditt energiforbruk

Hvem passer det for?
icon
Ledelsen

Du kan automatisk beregne virksomhetens klimautslipp, følge utviklingen av utslipp over tid, dokumentere effekten av tiltak og vise hvordan man ligger an i forhold til sparemål.

icon
Leitakerne

Du avdekker feil og avvik og gjør innstillinger på energibruken som sikrer et optimalt inneklima uten å bruke unødige ressurser.

icon
Miljøet

Du får regnet om ditt totale energiforbruk til et utslippstall som du enten kan rapportere direkte fra systemet eller sette inn i en større sammenheng, som en del av å dokumentere virksomhetens klimaregnskap.

Ørn software

Ørns systemer for energi og miljø

Produkter
icon
Optima

Optima gir deg full oversikt over energi, miljø og avfall og tilhørende kostnader. Systemet kan avdekke feil og avvik og hjelpe deg å oppnå lavest mulig forbruk. Dermed gir Optima både beslutningsstøtte og kontinuerlig driftsstøtte for driftsorganisasjonen.

Les mer
icon
Ørn Energy

Ørn Energy er et skybasert energioppfølgingssystem som effektiviserer, forenkler og automatiserer arbeidsflyten.

Derfor bør du ha software for energi- og miljøoppfølging

icon
Krav om ESG-rapportering

Selskaper med konkrete bærekraftsmål vil ha en større og mer langsiktig verdiskapning samt krav fra EU.

icon
Strengere reguleringer og krav

Strengere krav om energiforbruk i bygg og anlegg øker behovet for software som måler, kontrollerer og gir deg korrekte rapporter.

icon
Reduserte kapitalkostnader

Med full dokumentasjon, i henhold til ESG-rapportering, kan du redusere dine kapitalkostnader.

icon
Store besparelser

Du får store besparelser ved å redusere både energiforbruken og ditt avfall. Riktig software er viktig for å oppnå dette.

icon
En tydelig miljøprofil

Dine kunder, dine ansatte og dine investorer vil se at du har en tydelig miljøprofil.

icon
Økonomisk forutsigbarhet

Selv om du ikke styrer på døgnnivå eller timenivå, vil du ut ifra historikk og årsnivå kunne si noe om kostnadene dine – basert på at du kjenner byggets strømforbruk i samme periode i fjor. Du vil få gjennomført tiltak, slik at du f.eks. ligger i snitt 5% lavere i år enn året før.

Siste nyheter fra Ørn

juni 10, 2022

Fire gode grunner til hvorfor bærekraftsfokus i eiendom er lønnsomt
Read more

juni 10, 2022

Norske bygg kan spare hele Oslos energiforbruk
Read more

juni 13, 2022

Forbud mot utleie av byggverstinger betyr tapte eiendomsverdier
Read more

juni 10, 2022

Miljøbygg gir høyere leiepriser, utleiegrad og salgspris
Read more

mars 23, 2022

An increased ARR of NOK 7.8 million through Real Estate Management System contract expansion in Finland
Read more