<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitaliser driften og få full oversikt på alt fra rapporter til maskiner

Hvem passer det for?
industry-users
Ledergruppa

Med våre systemer kan du dokumentere det viktige arbeidet dere gjør, dokumentere kostnadsbesparelser og argumentere bedre for kvalitets- og vedlikeholdsarbeid.

industry-users
De som gjør jobben

Våre systemer er enkle og intuitive, og brukerne oppdager fort at jobben blir enklere når de bruker mobilen til å få oppgaver, melde inn avvik, og rapportere at jobben er gjort.

industry-user
Vedlikeholds- og kvalitetssjefen

Når all informasjon og kommunikasjon er samlet på ett sted, er det lettere å sikre at alle arbeidsoppgaver blir gjennomført. Og mye enklere å rapportere at alt er gjort etter boka.

Derfor bør du ha et digitalt system

Industrielt vedlikehold
icon
God helse - hele levetiden

Dere skal sørge for at maskiner, utstyr og bygg har god helse hele levetiden.

icon
Bedre forebygging

Dere skal forebygge feil og skader som kan føre til HMS-avvik, produksjonsstans, redusert output, kalitetsavvik og følgekostnader.

icon
God dokumentasjon

Dere skal kunne dokumentere vedlikeholdet som blir utført, blant annet for å kunne se effekten av dette.

Havbruk
icon
Krav fra staten

Det kommer flere og flere krav fra staten om dokumentasjon på alt av vedlikehold og sikkerhet.

Les mer
icon
Effektiv risikovurdering

Fullstendig oversikt og kontroll på hvilke oppgaver som er av høy risiko og krever spesielle tiltak for utførelse.

icon
Bedre trygghetsstyring

Oversikt og kontroll på alle tiltak som skal utføres og som har blitt utført, som igjen skal hindre/redusere antall ulykker.

Ørns systemer for industrielt vedlikehold og kvalitetskontroll

Produkter
icon
Maintenance

Med Maintenance får du bedre kontroll på alle vedlikeholdsoppgavene, og i de fleste tilfeller vil du oppleve økt produktivitet og tilgjengelighet på ditt utstyr i løpet av bare 90 dager.

Les mer
icon
InControl

Et komplett nettbasert internkontrollsystem med moduler tilpasset de ulike virksomhetene i havbruksnæringen.

Les mer
icon
Landax

Landax er et webbasert styringssystem for administrasjon, ledelse og kontroll. Du får alle verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare.

Les mer

Siste nyheter fra Ørn

august 16, 2022

Hvorfor må du ha vedlikeholdsstyring?
Read more

august 1, 2022

The Nordic software company EG has formally acquired Ørn Software Holding AS 
Read more

juni 10, 2022

Fire gode grunner til hvorfor bærekraftsfokus i eiendom er lønnsomt
Read more

juni 10, 2022

Norske bygg kan spare hele Oslos energiforbruk
Read more

juni 13, 2022

Forbud mot utleie av byggverstinger betyr tapte eiendomsverdier
Read more