<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ørn bloggen

Her finner du et stort utvalg av fagblogger for industrielt vedlikehold og for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom. I gjestebloggen har vi invitert ulike eksterne fagfolk som skriver gode blogger om FDV- og FM-faget og om industrielt vedlikehold. God lesing!


«Lightmanagement»: An important and underestimatet part of Facility Management

Tino Siebert

«Lightmanagement»: An important and underestimatet part of Facility Management

What is «lightmanagement? The goal is to reduce the amount of artificial lightning and use the daylight more..