<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ofte stilte spørsmål

Energi- og miljøoppfølging
Vi henter data fra mer enn 30 millioner kvadratmeter kontor- og industribygg i hele Skandinavia. Det gjør oss i stand til å jobbe faktabasert og dokumentere resultater.
Informasjonen vi henter inn danner grunnlaget for driftstiltak, tekniske forbedringer og annen service. Dette er informasjon om eksempelvis energibruk, avfallsstrømmer, klimafotavtrykk og økonomi.
Ja! Optima har en spesialutviklet modul tilpasset både de daglige operative beslutninger og de strategiske målene for energioppfølging i produksjonsindustri. Visningene er tilpasset industriens behov for oppfølging av produksjon og energi.
Optima gir kontroll over enkeltmålere, bygg og byggporteføljer og er egnet for både driftspersonell og for byggeiere!
I Optima finnes det data fra alle kontrollerte fakturaer, energibudsjett, oversikt over avtaler og tariffer, avviks-logg, anleggsliste, m.m. som gir deg full kontroll over energikostnadene.
Optima gir total oversikt over energi, miljø og avfall, og tilhørende kostnader. Optima gir dermed beslutningsstøtte for byggeiere, forvaltere, nettselskap og kraftleverandører, og samtidig kontinuerlig driftsstøtte for driftsorganisasjonen.