<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ofte stilte spørsmål

Industrielt vedlikhold og kvalitetststyring
Det gjør vi veldig gjerne! Vi starter alle nye implementeringer med et oppstartsmøte med workshop. Våre konsulenter har erfaring med implementering fra de fleste bransjer, og vi har flere maler på grunndata som kan benyttes.
Maintenance og InControl er standardsystemer som er enkelt å implementere. Vi benytter import-maler for å fylle programvaren med grunnlagsdata. Dette forenkler svært mye av arbeidet. For de fleste vil 3 til 5 dager med implementering, inkludert opplæring for superbruker og sluttbrukere være tilstrekkelig.
Maintenance og InControl er begge en Software as a Service-løsning (SaaS). Løsningen er tilgjengelig i flere nivåer, og man betaler kun en fast månedlig abonnementsavgift.
Maintenance og InControl er plattformuavhengige, og benytter en fast URL-adresse. Du kan derfor benytte alle typer stasjonære og mobile enheter. Ingen installasjon er nødvendig, du trenger bare nettleser og nettilgang.
Ja. Både Maintenance og InControl levers med et åpent API, som gjør at vi kan kommunisere med andre systemer og tjenester.