<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nødvendige informasjonskapsler

Dette er viktige informasjonskapsler som ikke krever samtykke.

__hs_opt_out

Denne informasjonskapselen brukes av samtykkebasert personvernerklæring for å huske ikke å be den besøkende om å godta informasjonskapsler igjen.
Denne informasjonskapselen aktiveres når du gir besøkende valget om ikke å samtykke til informasjonskapsler.
Den inneholder strengen «ja» eller «nei».
Den utløper etter seks måneder.

__hs_do_not_track

Denne informasjonskapselen kan angis for å hindre sporingskoden i å sende informasjon til HubSpot.
Den inneholder strengen «ja».
Den utløper etter seks måneder.

__hs_initial_opt_in

Denne informasjonskapselen brukes til å forhindre at banneret alltid vises når besøkende surfer i streng modus.
Den inneholder strengen «ja» eller «nei».
Den utløper etter sju dager.

__hs_cookie_cat_pref

Denne informasjonskapselen brukes for å registrere kategoriene besøkende har samtykket til.
Den inneholder data om kategorier det er gitt samtykke til.
Den utløper etter seks måneder.

hs_ab_test

Denne informasjonskapselen brukes for å vise besøkende den samme versjonen av en A/B-testside som de har sett før.
Den inneholder A/B-testsidens ID, og ID-en til versjonen som ble valgt for den besøkende.
Den utløper når økten avsluttes.

<id>_key

Når man besøker en passordbeskyttet side, angis denne informasjonskapselen slik at fremtidige besøk på siden fra samme nettleser ikke vil kreve ny innlogging.
Informasjonskapselens navn er unikt for hver passordbeskyttet side.
Den inneholder en kryptert versjon av passordet, slik at fremtidige besøk på siden ikke vil kreve passord igjen.
Den utløper etter 14 dager.

hs-messages-is-open

Denne informasjonskapselen brukes for å fastslå om chat-widget er åpen for fremtidige besøk, og lagre.
Den angis i den besøkendes nettleser når en ny chat startes og tilbakestilles for å lukke widgeten igjen etter 30 minutter uten aktivitet.
Hvis den besøkende lukker chat-widgeten manuelt, vil det hindre widgeten i å gjenåpnes i påfølgende sideinnlastinger i samme nettleserøkt i 30 minutter.
Den inneholder en boolsk sann-verdi hvis den er til stede.
Den utløper etter 30 minutter.

hs-messages-hide-welcome-message

Denne informasjonskapselen brukes for å hindre at velkomstmeldingen for chat-widgeten vises igjen i en dag etter at den er avvist.
Den har en boolsk verdi på true eller false.
Den utløper etter en dag.

__hsmem

Denne informasjonskapselen angis når besøkende logger seg på en side med HubSpot-tjener.
Den inneholder kryptert data som identifiserer bruker med medlemskap når de er innlogget.
Den utløper etter et år.

hs-membership-csrf

Denne informasjonskapselen brukes for å sikre at innlogging som medlem ikke kan forfalskes.
Den inneholder en tilfeldig streng med bokstaver og tall, som brukes for å verifisere at innlogging som medlem er autentisk.
Den utløper ved øktens slutt.

hs_langswitcher_choice

Denne informasjonskapselen brukes for å lagre en besøkendes valgte språk når sider kan vises på flere språk.
Angis når en besøkende velger et språk fra språkvalg og brukes som språkpreferanse for å omdirigere dem til sider på valgte språk i fremtiden, hvis disse er tilgjengelige.
Den inneholder en kolondelt streng med ISO639-språkkodevalg til venstre og det private toppdomenet det gjelder for, til høyre. Et eksempel vil være "EN-US:hubspot.com".
Den utløper etter to år.

__cfruid

Denne informasjonskapselen aktiveres av HubSpots CDN-leverandør på grunn av deres trafikkbegrensende policyer.
Den utløper ved øktens slutt.
Lær mer om Cloudfare-informasjonskapsler.

__cf_bm

Denne informasjonskapselen aktiveres av HubSpots CDN-leverandør og er en nødvendig informasjonskapsel for botbeskyttelse.
Den utløper etter 30 minutter.
Lær mer om Cloudfare-informasjonskapsler.

Analytics cookies

Dette er unødvendige informasjonskapsler som styres av informasjonskapselbanneret.

Hvis du besøker en nettside støttet av HubSpot, kan du velge bort disse informasjonskapslene ved å la være å samtykke.

__hstc

Hovedinformasjonskapselen for sporing av besøkende.
Den inneholder domene, utk, innledende tidsstempel (første besøk), siste tidsstempel (siste besøk), gjeldende tidsstempel (dette besøket) og øktnummer (stigende for hvert besøk).
Den utløper etter seks måneder.

hubspotutk

Denne informasjonskapselen holder rede på en besøkendes identitet. Den sendes til HubSpot ved skjemainnsending og brukes ved deduplisering av kontakter.
Den inneholder en ugjennomsiktig GUID som representerer gjeldende besøkende.
Den utløper etter 6 måneder.

__hssc

Denne informasjonskapselen holder oversikt over økter.
Dette brukes til å avgjøre om HubSpot skal øke øktnummeret og tidsstemplene i __hstc-informasjonskapselen.
Den inneholder domene, visningstall (øker for hver sidevisning i en økt) og tidsstempel for starten av økten.
Den utløper etter 30 minutter.

__hssrc

Når HubSpot endrer øktinformasjonskapselen, er denne informasjonskapselen også satt til å fastslå om den besøkende har startet nettleseren på nytt.
Hvis denne informasjonskapselen ikke eksisterer når HubSpot administrerer informasjonskapsler, regnes det som en ny økt.
Den inneholder verdien "1" når den er til stede.
Den utløper ved slutten av økten.