<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
brodrene_dahl_hero

Har spart 10 millioner på Optima og energitiltak

Brødrene Dahl
Stiftet: 1867 i Danmark
Antall ansatte: 1100+
Servicesentre: 55
Brødrene Dahl og Optimera har lenge jobbet med energieffektivisering av sine mer enn 180 bygg. Gjennom tett oppfølging fra Entro og bruk av det høyteknologiske systemet Optima, har de spart over 10 millioner kroner.

Selskapene Brødrene Dahl og Optimera har i samarbeid med Entro og Ørn Software arbeidet med energitiltak, forbedring av driftsrutiner og innføring av energiledelse for sine bygg.

- Det årlige energispareprosjektet har bidratt til at vi klarer å holde energiforbruket nede og opprettholde besparelsen, samtidig som vi jevnlig avdekker nye muligheter for energieffektivisering og følger opp disse, forteller Odd Treffen, Director of business development at Dahl Optimera Norge.

Odd Treffen, Director of business development, Dahl Optimera

“Optima har vært et nyttig kontrollverktøy for å avdekke og lukke avvik raskt. Det er også en stor fordel å ha Optima i en portefølje med relativt like bygg, som gjør at man enkelt kan skille ut byggene med ekstra potensial”

Optimera
Antall ansatte: 2000+
Utsalgssteder: 200

Omfattende energispareprosjekt

De store besparelsene er et resultat av god og metodisk bruk av de eksisterende systemene, og hvordan disse kan utnyttes på en effektiv måte, uten å gjøre nye, store investeringer. - I denne prosessen har Entro hatt hånden på rattet i tett samarbeid med våre daglige ledere og driftspersonell.

Optima har vært et nyttig kontrollverktøy for å avdekke og lukke avvik raskt. Det er også en stor fordel å ha Optima i en portefølje med relativt like bygg, som gjør at man enkelt kan skille ut byggene med ekstra potensial, forteller Odd Treffen.

I tillegg har selskapene spart flere millioner kroner årlig gjennom en kraftavtale som innebærer prissikring, der Entro har bistått i forhandlingene.

Har spart til sammen 5,8 GWh

Fra 2015 til 2020 har Optimera oppnådd en total besparelse tilsvarende 10 % (ca. 4 GWh). Målet for 2021 var å klare en ytterligere besparelse på 5 % og samtidig bevare 10 %-besparelsen. Resultatet for 2021 ble en ytterligere besparelse på 7 % (ca. 3 GWh).

For Brødrene Dahl var målet å oppnå en besparelse fra 2018 på 10 % frem til 2020. I 2020 klarte de en besparelse på 11%. Innen utgangen av 2022 ønsker de å øke denne besparelsen til 16%. Siden 2018 har arbeidet resultert i en besparelse tilsvarende ca. 2,8 GWh.

brodrene_dahl_gwh

Fullstendig oversikt over energiforbruket

Gjennom Optima har selskapene fått en fullstendig oversikt over eget energiforbruk. I tillegg til å avdekke feil og avvik, bidrar systemet til å oppnå lavest mulig forbruk. På den måten gir systemet også beslutningsstøtte og kontinuerlig driftsstøtte.

Optima gir deg full kontroll over energibruken

- Selve bruken av Optima har vært viktig for å knekke koden i disse prosjektene. De ansatte hos både Optimera og Brødrene Dahl har gjort en kjempeinnsats ved aktivt å utføre større driftstiltak, delegere energiansvar internt i sine varehus og respondere kjapt når det har blitt varslet energiavvik, forteller prosjektleder i Entro, Kristine Hjørungdal

Odd Treffen legger til: - Én ting er at arbeidet har bidratt til at vi får lavere energikostnader, som går direkte på bunnlinja til drift av våre varehus, sentere og lager. En annen fordel er at vi er med på å bidra til det grønne skiftet i form av mindre utslipp og lavere klimafotavtrykk, avslutter Odd Treffen.

Vi kan hjelpe til med å optimalisere

Finn den tiden som passer deg i vår kalender
Aleksander Haugen
Icon
Aleksander Haugen
Account Manager

Book et møte