<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Incontrol-Karstensen-Videoforside

Vi hadde ikke klart å lage verdens beste laks uten InControl.

Se hvordan E. Karstensen bruker InControl

“Uten dette systemet hadde det blitt veldig tungvint for oss”

E. Karstensen Fiskeoppdrett
Antall merder: 6
Antall laks: 6-700.000
Oppstart: 1971
Antall ansatte: 6

Nils Tore Karstensen er andregenerasjons oppdretter. I havgapet utenfor Florø lager han kanskje verdens beste atlantiske laks. «Det hadde vi ikke klart uten InControl fra Ørn Software. Slike hjelpemidler er helt avgjørende for fiskehelsen og kvaliteten vi leverer ut i verden», sier Nils Tore.

Verdens beste laks

Styrelederen i E. Karstensen Fiskeoppdrett står ute på merdkanten, så langt vest på kysten vår som du kan komme. Det er et sted Nils Tore trives bedre enn de fleste andre steder. Men ikke bare han. – Her lager vi det jeg mener er verdens beste laks. Værhardt kan det ofte være her ute, men laksen trives veldig godt i klart, friskt og kaldt vann, sier Nils Tore og peker utover merdene i den røffe sjøen.

– Akkurat her har vi 600-700 000 laks, fordelt på seks merder. Her produserer vi en viktig og god proteinkilde. Sunn og god mat som vi sender ut i verden, og det er vi veldig stolte av, forteller Nils Tore.

Pionerer i havbruk

Landskapet utenfor Florø er dramatisk, med høye klipper og fjell og utallige øyer og skjær. Her ute var E. Karstensen Fiskeoppdrett var blant de aller første havbrukerne som satte i gang med lakseoppdrett for over 50 år siden. Den gangen handlet det mye om prøving og feiling, uten dagens teknologiske muligheter.

– Far vår startet opp allerede i 1971, så han er av pionerene i norsk havbruk. Jeg tenker ofte på utviklingen som har vært siden han satte i gang. Nå er alt datastyrt. Det har skjedd veldig mye innenfor teknologi og utstyr, forteller Nils Tore.

Nils Tore Karstensen, styreleder

“For å kunne levere verdens beste laks er vi helt avhengig av at fisken vår har det bra, og da er InControl et godt og viktig verktøy for oss.”

Et av de viktigste hjelpemidlene han har i hverdagen, er den digitale havbruksplattformen InControl Havbruk, som er et komplett nettbasert internkontrollsystem med moduler tilpasset de ulike virksomhetene i havbruksnæringen. Over 50 havbruksselskaper bruker InControl fra Ørn Software.

– Alt blir registrert og loggført i InControl hver dag. Både fôroversikt, internkontroll og HMS har vi full kontroll på digitalt, slik at vi kan følge det tett opp. Uten dette systemet hadde det blitt veldig tungvint for oss, sier styrelederen.

floro_testimonial_frontpage

Nils Tore Karstensen inspiserer merdene

Avgjørende for kvaliteten

InControl håndterer også en av de viktigste utfordringene for havbruksbransjen, nemlig oversikt over luseforekomster. – Vi tar opp fisk for å sjekke om alt ser bra ut og om det er lus på. Og hvis det er lus på fisken, så blir det registrert på InControl. Skal du ha skikkelig kontroll på produksjonen din, må du ha et slikt system.

Nils Tore er opptatt av at laksen skal ha optimale forhold. Det er nemlig det som gir det beste produktet. Hvert år sender han 18 millioner middager ut på markedet, og kundene forventer å få verdens beste råvarer.

– For å kunne levere verdens beste laks er vi helt avhengig av at fisken vår har det bra, og da er InControl et godt og viktig verktøy for oss.

Klar for å ta det neste steget?

Kom i kontakt
Nicolas Iannone
Icon
Nicolas Iannone
VP Sales
+47 959 35 654