<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ebok: Neste generasjon energi- og miljøoppfølgingssystem

 

Hvordan samle inn, behandle og presentere måledata på en slik måte at man kan bruke informasjonen som grunnlag for strategiske driftstiltak og tekniske forbedringer?

EMOS-3D-800