<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet noen av de spørsmålene vi ofte får om våre produkter for eiendomsforvaltning. Klikk på pilen ned på høyresiden av spørsmålet for å se svaret.

Eiendomsforvaltning
Vi tilpasser oss ditt behov. Vi har fokus på forankring, medvirkning fra våre brukere og god opplæring. Er du en mindre organisasjon, kan vi tilby standard oppsett med rask implementering og opplæring.
Ja, vi bistår dere med å etablere informasjonen i systemet. En del av det vi kan hjelpe dere med i implementeringsprosessen, er å gå gjennom deres arbeidsprosesser. Samtidig effektivisere dem i forbindelse med innføringen av nytt system. Dere bidrar med å samle inn data fra dagens systemer, slik at vi får det inn i deres nye system.
Det gjør vi gjerne! Vi starter alle nye implementeringer med et oppstartsmøte og workshop. Våre konsulenter har erfaring med implementering fra de fleste bransjer, og vi har flere maler på grunndata som kan benyttes.
Ja, det kan du. Det finnes eksportmulighet til de fleste ERP-systemene i det norske markedet.
Vi holder gjerne en demonstrasjon for deg, enten på Skype eller hos deg. For å få en god forståelse av våre produkter, mener vi at du som kunde har størst utbytte av at vi gjennomgår løsningen sammen med deg.
Så snart du har bestilt vår programvare, vil vi avtale et oppstartsmøte med en av våre prosjektledere. Her vil man sammen bli enig om en fremdriftsplan for implementering. Vi har stort fokus på forankring, medvirkning fra brukeren og god opplæring.