<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik behandler Ørn Software AS personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person, for eksempel navn, mobilnummer, e-postadresse, stillingstittel og selskapsnavn. For oss er disse opplysningene nødvendige for at vi skal kunne betjene deg og selskapet du jobber for som kunde. Vi vil ikke sende sensitive personopplysninger og fødselsnummer på e-post da dette ikke er tillatt uten at innholdet er kryptert.


Hvorfor bruker vi personopplysninger?

Formålet med vår behandling av personopplysninger er å betjene våre kunder og levere de tjenester som er avtalt. Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en avtale med våre kunder eller som vi må ha før vi inngår en avtale med potensielle kunder. Som del av dette er det nødvendig at vi har informasjon om en eller flere kontaktpersoner i selskapet, slik at vi har mulighet til å kontakte og informere deg når det er nødvendig for at vi skal kunne levere de tjenester som vi har inngått avtale om.
Vi bruker også kontaktinformasjon om kunder i vår markedsføring og kundepleie. Vi vil kun sende deg nyhetsbrev og markedsføring dersom du har samtykket til dette. Dette gjelder der hvor utsendelser går til deg som kontaktperson hos kunden. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon fra oss.

I tillegg bruker vi informasjonskapsler på våre nettsider slik at vi kan analysere brukeradferd og besøk for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysninger som Ørn Software behandler:

  • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap du jobber i.
  • I de tilfellene hvor vi jobber med supportrelaterte oppgaver så vil vi også behandle administrative opplysninger om de personer som er registrert i applikasjonen. Dette gjøres kun etter avtale med kunden.
  • Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler og sider du leser og annet du viser interesse for.

 

Hvem vi deler dine personopplysninger med

Våre leverandører av IT-, Cookies- og skytjenester vil kunne få tilgang til dine personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Dette gjelder for eksempel vår leverandør for CRM, ERP og support.

Dersom vår leveranse av tjenester til deg beror på bistand eller annet fra andre selskaper i Ørn-konsernet vil også disse kunne få tilgang til personopplysninger.

Våre leverandører behandler data i henhold til databehandleravtaler som sikrer vern av dine rettigheter etter GDPR. Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre du eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette, eller utleveringen er lovpålagt.

 

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom selskapet har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger, for å ivareta kundeforholdet, være lagret så lenge kundeforholdet består.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med selskapets egne datalagringsrutiner

Alle ansatte i Ørn Software AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor eksterne, men også internt mellom kollegaer og varer etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

 

Du kan få innsyn i dine personopplysninger

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

 

Du kan rette og slette dine personopplysninger

Dersom du mener at Ørn Software AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

 

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å få personopplysningene overført direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, der det er teknisk mulig, og denne behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt.

 

Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (også kalt cookies) på våre nettsider for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen, lesebrettet eller telefonen din av nettstedet du besøker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Informasjonskapslene samler statistikk om de mest brukte sidene og hvilken informasjon brukerne leter etter. Statistikken er et verktøy til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker, og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

 

Google Analytics

Vi bruker verktøyet Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Dette gjør vi for å forbedre funksjonalitet og innhold på siden. Google Analytics samler opplysninger om blant annet hvilke nettsider som har flest besøk, hva brukeren søker etter, hvilken nettleser og -versjon brukerne har, om de bruker mobil, nettbrett eller maskin, når de er innom. Informasjonen sendes til Google og lagres på selskapets servere.

Vi tillater ikke Google å dele våre besøksdata annet enn for å gi teknisk support. Google kan imidlertid overføre informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Du kan hindre at Google Analytics samler besøksdata fra deg ved å installere tilleggsfunksjonen Google Analytics Opt-out i nettleseren din.

 

Behandlingsansvarlig

Ørn Software AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Vi har etablert en rolle som personvernansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som personvernansvarlig er lagt til vår nyopprettede GDPR-avdeling, og kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 452 64 000

E-postadresse: gdpr@ornsoftware.com

Adresse: Heinrich Gernersgate 14, 1530 Moss

 

Du kan klage til Datatilsynet

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.