<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Maintenance
icon
Brukeren står i fokus

Maintenance er et intuitivt og enkelt program å bruke. Programmet er satt opp mot bransjestandarder som gjør det raskt å komme i gang.

icon
Dokumenter der du er

Maintenance er laget for å fungere like bra på alle flater. Du utfører oppgaven der du er, og det å melde inn et avvik er veldig enkelt.

icon
Et funksjonsrikt system

Funksjoner som rundelister, arbeidsordrer, avviksbehandling, historikk, meldinger med mer gjør Maintenance til et meget brukervennlig og komplett vedlikeholdssystem.

icon
Rundelister gjør din hverdag enklere

Rundelister gir deg mulighet til å enkelt gjennomføre daglige og ukentlige rutiner, og du kan tidlig oppdage avvik. Med rundelister kan rundene settes opp i en logisk rekkefølge for mer effektiv registrering av ulike kontrollrunder.

icon
Effektiv og funksjonell dokumentasjon

Knytt alle relevante dokumenter til både objekter og arbeidsordre. Dette gjør dokumentasjonen tilgjengelig der du befinner deg. Dette kan være brukermanualer eller servicerapporter fra eksterne aktører.

icon
Alt samlet i skyen

Maintenance leveres som en SaaS-løsning i skyen. Dette er svært kostnadseffektivt, og brukerne slipper å tenke på servere, oppgradering, backup med mer.

InControl
icon
Fleksibel dashboard-løsning

Med all informasjon samlet på ett sted har du alltid kontroll. Sjekk værmeldingen, status på avvik, sjekklister og se hvilke oppgaver som skal utføres.

icon
Drift og vedlikehold

Planlegg og dokumenter daglig røkting, vedlikehold og service på utstyr, nøter og fortøyninger. Generer sjekklister og servicelogg. Sett opp varsling.

icon
Oppdater prosedyrer enkelt

Få oversikt over alle prosedyrer. Organiser, søk og endre prosedyrer på en enkel måte. Inviter ansatte til å lese og bekrefte at prosedyren er lest og forstått.

icon
Enkel rapportering av avvik

Oversiktlig og enkel registrering og oppfølging av avvik. Bruk mobilen for rask registrering.

icon
Intuitiv risikovurdering

Vurder risiko og organiser risikoanalysene på ett sted.

icon
Ta bilder av avvik

Bruk InControl fra mobilen, og registrer avvik når de blir oppdaget.

Klar for å ta det neste steget?

Kom i kontakt

Dine behov er unike. La oss starte samtalen om hvordan vi best kan hjelpe deg. Book et møte i dag ved å fylle ut dette skjemaet, så kommer jeg tilbake til deg så fort som mulig.

Nicolas Iannone
Icon
Nicolas Iannone
VP Sales