<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Et kraftig og fleksibelt system for både forvaltning, drift og vedlikehold

Lydia gir deg full oversikt
icon
Struktur

Her får du får full oversikt over dine arealer og tilhørende tema- og plantegninger. Dette er modulen for deg som er forvalter.

icon
Tegninger

Systemet har tegninger for aktivt bruk og benytter standard AutoCad-filer (.dwg). Dette gir dynamiske tegninger med grafisk visning som linkes til systemets informasjon.

icon
Leieavtaler

Du får oversikt over alle leieavtaler med tilhørende informasjon og vilkår. Selvsagt kan du automatisk indeksregulere og legge til varslinger for oppfølging. Det er enkelt å håndtere alle aspekter ved administrasjon av leieforhold som leieavtaler, framleie, prisregulering og håndtering av avtaledokumenter.

icon
Tilstand

Du får redusert ressursomfanget og gjennomført tilstandsanalysene dine «on-site», ihht NS 3424, NS 3451/TFM, angitt med tilstands- og konsekvensgrad.

icon
FDV dokumentasjon

Du får full oversikt over dine tekniske anlegg med tilhørende FDV-dokumentasjon der den trengs, slik at den er lett å finne på aktuell lokasjon og tegning.

icon
Lokalisering

Det er enkelt å holde oversikt over alle dine lokasjoner og tilhørende detaljer i og utenfor dine bygg, inkludert alle bygningsdeler.

icon
Vedlikeholdsobjekt

Vedlikeholdsobjekt er en samlebetegnelse for bygningsdeler, kunst, planter og utstyr. Her kan du registrere alt du eier og få full oversikt over all historikk knyttet til objektet samt garantidato, status og dato for når objektet sist ble vedlikeholdt.

icon
Prosjekter

Prosjekter gjør det enkelt å holde oversikt over estimerte kostnader vs. faktiske kostnader fra tilhørende tiltak. Du får oversikt over alle prosjekter fordelt på prosjekttype og prosjektår med summeringer for både estimerte og faktiske kostnader.

icon
Tiltaksserie

Med tiltaksserie får du satt opp alt periodisk vedlikehold med ønsket frekvens. Når det er tid for gjennomføring vil tiltakene vises i arbeidslisten til den ansvarlige for gjennomføringen.

Lydia gjør det enklere å kommunisere
icon
Behovsmelding

Du og din kunde holder oversikt over all kommunikasjon som foregår på deres innmeldte saker, helt fra et behov oppstår til det er løst.

icon
Arbeidsordre - AO

LYDIA AO gjør det enkelt for ditt personell å kvittere ut arbeidsoppgaver og sjekklister, registre tidsforbruk, og legg til bilder og kommentarer.

icon
Tegninger

Plantegninger og fagtegninger gjør det mulig for deg å vise hvor i bygget ulike oppgaver skal utføres, grafisk visning av leieavtaler og annen arealinformasjon.

Alle vet hvem som skal gjøre hva
icon
Ressursplanlegger

Ressursplanleggeren gir god oversikt over alle oppgaver og ressurser i en tidslinje slik at du enkelt kan knytte oppgavene til de ressursene som har ledig tid i kalenderen.

icon
Drift og vedlikehold

Du får oversikt over alle oppgaver for porteføljen, både planlagte arbeidsoppgaver, ad-hoc oppgaver og dine kunders innmeldte behov.

icon
Brann

Du får oversikt over administrative oppgaver knyttet til brannrutinene, informasjon, komplett funksjonalitet for internkontroll med avviksregistrering og bildedokumentasjon, samt elektronisk brannbok.

icon
Renhold

Du får et godt og effektivt verktøy for å lage renholdsplaner, holde oversikt over status på renholdsoppgaver og app for renholder med tegninger og enkle symboler.

Icon